Essay Ne Demek [17 Essay Türünü Detaylı Açıkladık]

Posted by Essay Sepeti Category: Uncategorized

İçindekiler

Essay Nedir?

Essay, bir fikri anlatmak ve bunları kendi sözlerinizle açıklamak için yazılan ve Türkçe’de makale diye karşılık bulan bir yazı parçasıdır. Essay, genellikle, belirli bir sorunu veya soruyu ele almak için fikirleri, kanıtları ve argümanları bir araya getiren bir şekilde yazılır.

Essay, belirli bir yapıda yazılır: Girişte, yani introduction paragrafında, argümanınızı ortaya koyarsınız; ana gövde paragraflarında (yani body paragraflarında) argümanınızı oluşturur ve sunarsınız; ve sonuç paragrafında (yani conclusion paragrafında) thesis statement ile ve argümanınızla essay yazmayı bitirirsiniz.

Essay ne demek, essay nedir, essay nasıl yazılır gibi konularda danışmanlık almak isterseniz sağ altta bulunan mesaj bölümünden, iletişim kısmından ya da [email protected]’dan bize ulaşabilirsiniz. Essay yazmak istiyorsanız, Essay Sepeti’nin uzman hocalarının sizler için hazırladığı ve essay yazmayı çok kolaylaştıracak essay nasıl yazılır outline PDF’sini ücretsiz indirip siz de essay yazabilirsiniz.

essay-ne-demek-essay-nedir.png

Essay ne demek? Essay nedir?

Essay’lerin tamamlanması zaman alır. Bu zaman boyunca da essay’ler, aşağıdaki yazım aşamalarından geçerler.

  • Soru hakkında düşünmek (brainstorm yapmak)
  • Konu hakkında araştırmalardan bilgi ve fikir toplamak (background information toplamak)
  • Fikirlerinizi organize etmek (essay için bir structure oluşturmak)
  • Konu hakkında notlar almak
  • İlk taslağı yazmak (outline yazmak)
  • Hocanızdan aldığınız feedback ile düzeltmeler yapmak
  • Son olarak ise, essay yazmak

Essay Türleri

Essay türleri, yazarın okuyucusuna iletmek istediği şeye bağlı olarak değişiklik gösterir. Essay ne demek diye merak eden bir kişinin bu türleri bilmesi gerekir. Genel olarak dört tür makale vardır ve bunlar da aşağıdaki ilk dört makale türü olarak verilmiştir. Ama bunun yanı sıra ondan fazla çokça bilinen ve yaygın olarak kullanılan makale türleri de vardır. Bunlar şu şekildedir:

Narrative Essay Ne Demek? Narrative Essay Nedir?

Narrative essay, yazarın essay yoluyla bir olayı veya hikayeyi anlattığı akademik makale türüdür. Narrative essay, öyküsünü birinci şahıs ile anlatılır. Narrative essay yazarken amaç, okuyucuyu olay anında oradaymış gibi makaleye dahil etmektir. Bu yüzden olanlar mümkün olduğunca canlı ve gerçek bir şekilde anlatılmalıdır. Bunu mümkün kılmanın bir yolu, “göster, söyleme” ilkesini takip etmektir. Bu yüzden okuyucuyu hikayeye dahil etmelisiniz.

Essay ne demek diye merak eden birinin görebileceği ilk essay türlerinden biri narrative essay türüdür. Deneyimsiz kişiler tarafından yazılması da kolaydır.

Descriptive Essay Ne Demek? Descriptive Essay Nedir?

Descriptive essay bir yeri, bir nesneyi, bir olayı ya da belki bir anıyı betimleyen akademik makale türüdür. Ama yazar, sadece olayları açık bir şekilde anlatmakla kalmamalıdır. Yazar, sözleriyle bir resim çizmelidir. Bunu yapmanın akıllıca bir yolu, okuyucunun duyularını uyandırmaktır. Yazar, sadece görmeye duyusuna hitap etmemelidir; aynı zamanda diğer koku, dokunma, ses vb. duyuları da dahil etmelidir.

İyi yazıldığında, descriptive essay, okuyucuya yazarın o anda ne hissettiği etkili bir şekilde anlatır.

Classification Essay Ne Demek? Classification Essay Nedir? 

Classification essay, ortak özelliklere sahip fikirleri, karakterleri veya nesneleri belirli gruplar veya kategoriler halinde sınıflandıran akademik bir makale türüdür.

Yazar, classification essay yazarken şeyi kategoriler halinde düzenlemeli ve her kategoride yer alan nesneler, olaylar veya kişiler hakkında örnekler vermelidir. Örneğin, bilgisayarlar hakkında bir classification essay yazmak istiyorsanız, body paragraflarınızın her biri farklı bir bilgisayar türünün özelliklerini ele almalıdır.

Başka bir deyişle, classification essay yazarken her grup kendine özgü tanımlayıcı özelliklere sahip olmalıdır. Bu nedenle, classification essay açıklamalar ve örnekleri destekleyici ayrıntılar ve kanıtlar kullanır. Açıklamalar, farklı özelliklerin tanımlanmasını sağlar. Örnekler, her kategorideki öğelerin veya üyelerin okuyucuya tanıtılmasında kullanılır. 

Illustration Essay Ne Demek? Example Essay Nedir? 

Illustration essay, bir konu hakkında örnekler vermek ve konuyu açıklamak için yazılan bir akademik makale türüdür. Illustration essay, exemplification essay olarak da bilinir. Illustration essay yazarken yazar, ampirik verileri derler ve konu ile ilgili olan tanımlara makalede yer verir.

Bu akademik makale türünde yazar yeni bir şeyi keşfetmez, sadece konuyu açıklığa kavuşturan örnekler vererek konu ile ilgili deneyimleri özetler. Bu örnekler, bir illustration essay’i iyi yapan kısımlardır.

Bu essay türünde yazar duygulara veya keşiflere odaklanmaz. Yazar, örnekleri bulgular ile açıklar. Bulguların bir örnekler silsilesi ile açıklanması zorunludur. 

Reflective Essay Ne Demek? Reflective Essay Nedir? 

Reflective essay, yazarın yaşamdaki deneyimlerini incelediği bir akademik makale türüdür. Yazar deneyimleri hakkında okuyucusunu bilgilendirir ve bu deneyimlerle nasıl değiştiğini, geliştiğini veya büyüdüğünü okuyucusuna aktarır.

Reflective essay formatı, okuyucunun kim olduğuna ve hangi derste yazıldığına bağlı olarak değişebilir. Örneğin, üniversitelerin hazırlık sınıflarında reflective essay, yazarın bir gününün nasıl geçtiğini ve o günde ne öğrendiğini içerirken akademik bir reflective essay derste öğrenilen bir konu üzerine karşılaştırmalar içerebilir.

Process Essay Ne Demek? Process Essay Nedir? 

“Nasıl yapılır” denemesi olarak da bilinen process essay, yazar tarafından bir süreci anlatmak için yazılan akademik bir makale türüdür. Process essay, okuyucun konuyu iyice kavraması için süreci adım adım ve açıkça anlatır.

Process essay, paragrafların adım adım bir mantık bütünü içerisinde ve birbirini tamamlayan bölümler halinde ilerlemesiyle yazılır. Process essay’de ilk adım ikinciyi etkiler, ikinci adım da üçüncüyü etkiler. Her adım kendinden bir önceki adımı daha ileriye götürür ve tüm süreç anlatılana kadar bu debam eder. Process essay yazarken özlü ve verimli kalmak önemlidir. Ancak process essay yazmaya başlamadan önce süreci iyice kavramalı ve yazmaya bundan sonra başlamalısınız.

Definition Essay Ne Demek? Definition Essay Nedir? 

Definition essay, okuyucuya bir terimi, fikri veya kavramı açıklamak için yazılan akademik bir makale türüdür. Definition essay tipik olarak expository essay şeklinde yazılır ve yazılan terimin hem tanımını hem de analizini içerir. 

Definition essay, bir terimi, kavramı veya fikri açıklamak için yazılır. Basit bir sözlük tanımıyla başlasanız da, makaleniz nihayetinde genişletilmiş bir tanım içerecektir.

Expository Essay Ne Demek? Expository Essay Nedir?

Expository essay öğrencinin bir fikri araştırmalar sonucunda tarafsız olarak sunduğu akademik makale türüdür. Expository essay yazabilmek için yazarın konu hakkında gerçek ve kapsamlı bilgiye sahip olması gerekir. Expository bir essay türünde yazarın duygularına yer yoktur. Tamamen gerçeklere, istatistiklere, örneklere vb. dayanmalıdır.

Argumentative essay, cause and effect essay, contrast essay, opinion essay expository essay alt türleri olarak kabul edilirler. Bu türler hakkında çok basit bir dille yazılmış detaylı bilgileri adım adım öğrenmek için linklere tıklayabilirsiniz. Essay ne demek diye araştıran birinin ilk göreceği essay türü expository essay türüdür.

expository-essay-nedir

Expository essay nedir?

Persuasive Essay Ne Demek? Persuasive Essay Nedir?

Persuasive essay, okuyucuyu ikna etmeyi amaçlayan akademik bir yazı parçasıdır. Persuasive essay, yalnızca gerçeklerin bir sunumu değil, okuyucuyu yazarın bakış açısına ikna etme girişimidir. Argümanın her iki tarafı da bu persuasive essay türünde sunulmalıdır. Ancak nihai amaç, okuyucuları yazarın argümanının daha doğru olduğuna ikna etmektir.

persuasive-essay-nedir

Persuasive essay nedir?

Argumentative Essay Ne Demek? Argumentative Essay Nedir?

Argumentative essay, yazarın tartışmalı bir konuda tartışmanın bir tarafını seçerek seçtiği tarafı kanıtlarla, örneklerle ve araştırmalarla savunmasını amaç edinen akademik bir makale türüdür.

Argumentative essay yazan bir öğrenci, görüşmeler, anketler, gözlemler veya deneyler ile veri toplayıp bu bilgileri makalesinde kullanabilir. Bu ayrıntılı araştırma, öğrencinin konu hakkında bilgi edinmesine ve konuyla ilgili farklı bakış açılarını anlamasına olanak tanır, böylece bir öğrenci tartışmalı konuda savunacağı fikri seçebilir ve araştırma sırasında toplanan kanıtlarla bu fikri destekleyebilir. İlgili araştırmanın miktarı veya türü ne olursa olsun, argumentative essay net bir tez oluşturmalı ve sağlam bir mantık örgüsü ile desteklenmelidir.

argumentative-essay-nedir

Argumentative essay nedir?

Opinion Essay Ne Demek? Opinion Essay Nedir? 

Opinion essay, yazarın bir konu hakkındaki fikirlerini araştırmalar, örnekler ve kanıtlarla destekleyip okuyucusuna aktardığı akademik bir makale türüdür. Diğer essay türlerinden farklı olarak, opinion essay mutlak somut gerçeklere dayanması gerekmez; bunun yerine, yazarın görüşlerinin ikna edici argümanlarla destekleyebilmesi koşuluyla, yalnızca yazarın görüşüne dayanabilir.

Opinion essay, agree or disagree essay olarak da bilinir. Opinion essay herhangi bir konuda yazarın konu üzerindeki fikrini öğrenmek için üniversite hocaları tarafından talep edilebilir. Opinion essay üniversitelerde üzerine en çok essay yazılan akademik makale türlerinden biridir.

Critical Essay Ne Demek? Critical Essay Nedir? 

Critical essay, bir metni analiz eden, yorumlayan, eleştiren ve/veya değerlendiren bir akademik yazı biçimidir. Critical essay yazan bir yazar, ele aldığı metni belirli bir bakış açısı ile yorumlar ya da eleştirir. 

Critical essay, eleştirel okuma, eleştirel düşünme ve eleştirel yazma becerilerini birleştiren bir akademik makale türüdür. Critical essay’de yazar, bir edebiyat parçasını, bir akademik makaleyi veya bir sanat eserini ele alır ve yazarın veya sanatçının noktalarını eleştirel bir biçimde analiz eder. Bu tür bir essay, mantıksal akıl yürütme metotlarına bağlı kalarak ve destekleyici kanıtlar sunarak yazarın tezine, argümanına ve bakış açısına odaklanır ve bunları değerlendirir.

Cause and Effect Essay Ne Demek? Cause and Effect Essay Nedir? 

Cause and effect essay, iki konu arasındaki neden ve sebep ilişkilerini ele alan bir tartışmacı makale türüdür. Cause and effect essay türü, bir kişinin, durumun, fikrin veya olayın başka bir kişiyi, durumu, fikri veya olayı doğrudan nasıl etkilediğini gösterir.

Üniversitelerde, öğretmenler eleştirel düşünmeyi, sebep sonuç ilişkilerini açıklamayı ve ikna edici yazılar yazmayı öğretmek için cause and effect essay yazdırabilir. Cause and effect essay, bir laboratuvar raporu özeti, bilimsel bir vaka çalışması veya bilimsel bir araştırma makalesi şeklinde yazılabilir çünkü bunlar bir sürecin nasıl geliştiğini sebep ve sonuç ilişkisi açısından açıklayan makale türleridir. Tüm bu formatlarda, yazar bir olayı tanımlar, sebep ve sonuçlarını belirlemeye çalışır.

Problem Solution Essay Ne Demek? Problem Solution Essay Nedir? 

Problem solution essay, yazarın bir sorunu ele aldığı ve kanıtlarla, örneklerle ve araştırmalarla bu soruna bir çözüm aradığı akademik makale türüdür. Problem solution essay yazarken yazar günümüzde çokça gördüğümüz bir sorun üzerine makalesinde bir veya birden fazla çözümler üreterek bu sorunu etkili bir şekilde çözmeye çalışır.

Problem solution essay, belirli bir problemi ortaya koyan ve onu çözmenin farklı yollarını arayan akademik yazı parçalarıdır. Problem solution essay dört temel bileşenden oluşur: bir durum, sorun, çözümü ve çözümün değerlendirmesi. Durum genellikle girişin bir parçası olarak tanımlanırken, değerlendirme yazının son bölümünde sonuç paragrafında verilir. Problem solution essay, yapıları çok benzer olduğu için cause and effect essay türüne çok benzer.

Essay ne demek, essay nedir diye araştıran biri kendi sorununa çözüm aramaktadır. Bu problemin çözümü ise Essay Sepeti’dir 🙂

Compare and Contrast Essay Ne Demek? Compare and Contrast Essay Nedir? 

Compare and contrast essay, iki konu arasında karşılaştırma yapabilmemizi sağlayan bir akademik makale türüdür. Adından da anlaşıldığı gibi, compare and contrast essay, tartışılan konunun bazı yönlerden benzer, bazı yönlerden farklı olduğunu okuyucusuna göstermeyi amaçlar.

Compare and contrast essay, aynı makaledeki iki konuyu yan yana koyarak onları karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu, tez cümlelerinin, konu cümlelerinin ve betimleyici detayların her iki konuyu da kapsaması gerektiği anlamına gelir.

Compare and contrast essay eleştirel düşünmeyi gerektirir. İyi bir compare and contrast essay yazmak için, verilen konular arasındaki ilişkiyi iyi bir şekilde analiz etmek ve savunduğunuz fikri kaynaklarla, örneklerle ve araştırmalarla desteklemeniz gerekir. İyi bir compare and contrast essay, güncel olaylar, tartışmalı fikirler, siyasi teoriler, seyahat yerleri veya ürünler hakkında bilgi verebilir.

Advantages and Disadvantages Essay Ne Demek? Advantages and Disadvantages Essay Nedir?

Advantages and disadvantages essay türü, yazarın belirli bir konunun olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyduğu ve daha sonra da fikrini belirttiği akademik makale türüdür. Burada olumlu yanlar avantajları, olumsuz yanlar da dezavantajları sembolize eder.

Dezavantaj ve avantaj arasındaki fark şudur: dezavantaj zayıflık veya istenmeyen bir özellikler iken; avantajların, özellikle başarı için elverişli olan herhangi bir koşulu, durumu, fırsatı, aracı veya istenen herhangi bir amacı belirtir.

Admission Essay Ne Demek? Admission Essay Nedir? 

Bazen statement of purpose veya personal statement olarak da adlandırılan admission essay, genellikle üniversiteye veya yüksek lisansa başvuran aday öğrenci tarafından yazılmış bir akademik makale ve adayın okula başvuru beyanıdır. Admission essay, üniversite ve yüksek lisans kabul sürecinin önemli bir parçasıdır.

Bazı üniversitelere veya yüksek lisans programlarına başvurular, bir veya daha fazla admission essay’in yazılmasını gerektirebilirken, diğer üniversiteler veya yüksek lisans programları bu makaleleri isteğe bağlı veya tamamlayıcı olarak talep edebilir. Admission essay, çok spesifik konularda olabileceği gibi açık uçlu cevaplar halinde de talep edilebilir.

Essay Ne Demek – Essay Nasıl Yazılır?

Daha önce detaylı olarak anlattığımız essay nasıl yazılır konusu, kısaca okuyanların merakını gidermek için bu bölümde anlatılacaktır. İsteyenler essay nasıl yazılır makalemizi okuyup detaylı bir şekilde öğrenebilirler. Essay ne demek sorusunun cevabını öğrendikten sonra büyük ihtimalle sorularacak soru essay nasıl yazılır olacaktır. Bu bölümde expository essay nasıl yazılır kısaca değineceğiz. 

Expository essay, öğrencinin bir fikri araştırmasını, kanıtları değerlendirmesini, fikir üzerinde açıklama yapmasını ve bu fikirle ilgili bir argümanı açık ve özlü bir şekilde ortaya koymasını gerektiren bir deneme türüdür. Bu, karşılaştırma ve karşıtlık, tanım, örnek, neden-sonuç analizi vb. yoluyla gerçekleştirilebilir.

Expository essay introduction, body paragrafları ve conclusion gibi bölümlerden oluşur.

Introduction paragrafı, essay’in ilk paragrafındır ve thesis statement ile son bulur. Thesis statement’ten önce konu hakkında kısaca bilgi verdiğimiz bir background information bölümünü de unutmamak gerekir. Thesis statement ise essay’de savunduğumuz fikrin bir özetidir.

Bu thesis statement’in, esssay’de belirtilen yönergeleri takip etmek için uygun şekilde daraltılması önemlidir. Öğrenci, essay’in bu bölümünde ustalaşmazsa, etkili veya ikna edici bir essay yazmak oldukça zor olacaktır. Thesis statement nasıl yazılır öğrenmek için tıklayabilirsiniz.

Introduction, body paragrafları ve conclusion paragrafları arasında açık ve mantıklı geçişler olmalıdır.

Geçişler yani transition’lar, essay’in temelini bir arada tutan harçtır. Düşüncenin mantıksal ilerlemesi olmadan, okuyucu essay’in argümanını takip edemez ve yapı çöker.

Introduction paragrafından sonra body paragrafları gelir.

Her body paragrafı bir genel fikrin açıklanmasıyla sınırlı olmalıdır. Bu, makale boyunca netlik ve yön sağlayacaktır. Dahası, bu kısalık, kişinin hedef kitlesi için bir okunabilirlik kolaylığı yaratır. Essay’in gövdesindeki (body’sindeki) her paragrafın, introduction paragrafındaki thesis statement ile mantıklı bir bağlantısı olması gerektiğini belirtmek önemlidir. Essay ne demek, essay nedir sorusundan sonra sıkça sorulan diğer bir sorunun yanıtı için İngilizce paragraf örnekleri makalemize tıklayabilirsiniz.

Essay yazarken kanıt sunmak önemlidir. 

Expository essay türleri, yani argumentative essay, cause and effect essay, opinion essay gibi essay türlerinde fikirlerimizi kanıtlara dayandırmak önemlidir. Kanıtlara dayanmayan fikirler akademik essay parçalarında yazılamazlar. Onun için okulunuzun database’lerinden fikirlerinizi savunan kanıtlar bulmanız önemlidir.

Biraz yaratıcı olun.

Yaratıcılık ve ustalık her zaman essay yazmakla ilişkilendirilmese de, yine de bir sanat biçimidir. Unutmayın, bir sonraki harika romanı hazırlamıyor olsanız da, essay’inizi değerlendiren öğretmenlerinizden iyi bir not almaya çalıştığınız için essay’inizde yaratı olmanız ve ilginç kanıtları bir araya getirmeniz önemlidir.

Son olarak, expository essay’i sonlandıran bir conclusion paragrafı yazmalıyız.

Thesis statement’imizi basitçe yeniden ifade edip, konu hakkında bulduğumuz ilgi çekici ve önemli kısımları yazıp essay’imizi bitirebiliriz.

Öğrencilerin kaçınılmaz olarak mücadele etmeye başlayacakları makalenin bu noktasındadır. Conclusion paragrafı, essay’in okuyucunun zihninde en hızlı izlenimi bırakacak kısmıdır. Bu nedenle, etkili ve mantıklı olmalıdır. Conclusion paragrafına yeni bir bilgi eklenmemelidir; daha ziyade, makalenin body paragraf’larında sunulan bilgileri derlenmeli ve bir sonuca varılmalıdır.

Buraya kadar okuduysanız size bir kıyağımız var 🙂 Anlamadığınız kısımları bu yazının altına sorabilirsiniz. Bekliyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Essay nedir?

essay-nedir

Essay, okuyucuyu bilgilendirmek veya bir fikre ikna etmek için yazılan, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan ve Türkçe’de makale diye karşılık bulan kısa yazı parçasıdır.

Expository essay nedir?

expository-essay-nedir

Expository essay, yazarın bir fikri araştırmalar sonucunda elde ettiği bilgi ile tarafsız olarak okuyucusuna sunduğu akademik bir makale türüdür. Yazar, expository essay yazarken duygularından ve yargılarından arınarak sadece araştırmalarında bulduğu ve bilimsel olarak desteklenmiş gerçekleri yazar. Expository essay giriş, gelişme ve sonuç paragraflarından oluşur.

Persuasive essay nedir?

persuasive-essay-nedir

Persuasive essay, yazarın okuyucusunu ikna etmek için yazdığı akademik bir makale türüdür. Persuasive essay sadece bilimsel gerçekleri değil, yazarın kişisel görüşlerini de içeren bir İngilizce makale türüdür. Persuasive essay, essay giriş, gelişme ve sonuç paragraflarından oluşur.

Argumentative essay nedir?

argumentative-essay-nedir

Argumentative essay, yazarın belirli bir konu hakkındaki karşıt görüşler arasından birini seçip o görüşü kanıtlarla ve örneklerle karşıt görüşe karşı savunan akademik bir makale türüdür. Argumentative essay, essay giriş, gelişme ve sonuç paragraflarından oluşur.

Descriptive essay nedir?

descriptive-essay-nedir

Descriptive essay, bir yeri, bir nesneyi, bir olayı ya da belki bir anıyı betimleyen İngilizce akademik makale türüdür. Descriptive essay yazarken yazar okuyucunun gözünde olayı, nesneyi ya da anıyı bir resim gibi çizerek okuyucunun bunları gözünde canlandırmasını sağlar. Descriptive essay giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur..

Narrative essay nedir?

Narrative essay, yazarın okuyucusuna kendi bakış açısından bir hikayeyi anlattığı makale türüdür. Narrative essay’de yazar diğer akademik makale türlerinin aksine yaratıcı öğeleri ve kişisel deneyimlerini de yazının içine katar. Narrative essay giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.