Argumentative Essay Nasıl Yazılır [5 Essay Örnekleri ile Detaylı Anlatım]

Posted by Essay Sepeti Category: Genel

Argumentative essay, nasıl yazılır sorusu öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Argumentative essay’in nasıl yapılandırılacağını ve yazılacağını anlamak, argumentative essay’i yazmaya başlamak için faydalı bir beceridir. Güçlü argumentative essay’ler, bir tartışmayı destekleyen ve okuyucuyu belirli bir görüşe ikna eden ilgili kanıtlar sunar. Bu tür bir essay, okuyucuya bir konunun tüm yönlerini kapsayan detaylı bir genel bakış sağlar, aynı zamanda okuyucuyu yazarın bakış açısına katılmaya ikna etmeye çalışır.

Argumentative essay nasıl yazılır sorusuna cevap olarak bu makale, konuyu bölümlere ayırıp adım adım argumentative bir essay’in nasıl yazılacağı argumentative essay örnekleri ile anlatacaktır. Bu makaleyi sabır ile okuyanlar, bu makalenin sonunda argumentative essay nasıl yazılır sorusunun cevabını alacaklardır. Bu konuda danışmanlık almak isterseniz bize sağ aşağıda bulunan mesaj butonundan, iletişim bölümünden ya da [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz. Hadi başlayalım : )

İçindekiler

Argumentative Essay Nedir?

Argumentative essay’in amacı, nedenler ve destekleyici kanıtlar sunarak bir konu hakkında bir duruş veya pozisyon oluşturmaktır. İyi yazılmış bir tartışmacı makale:

 • İlgi çekici bir konuyu tanıtıp ve okuyucunun ilgisi çekilmeye çalışılmalıdır;
 • Konu tüm yönleriyle adil bir şekilde açıklanmalı ve değerlendirilmelidir;
 • Olası karşı savlar ele alınmalıdır;
 • Okuyucu yeni bir bakış açısını benimsemeye veya düşünmeye ikna edilmelidir.

Argumentative essay ile expository essay bazen birbirine karıştırılabiliyor. Bu iki tür benzerdir, ancak argumentative essay, essay’in yazılmasından önceki hazırlık aşamasında ve araştırmanın efsafı açısından expository essay’den farklıdır.

Argumentative essay, genellikle belirli bir essay yazma tecrübesi olan öğrenciler veya ileri essay derslerinde bir bitirme projesi olarak yazılır ve  ayrıntılı araştırmaları içerir. Expository essay ise daha az araştırma içerir ve daha kısadır.

Argumentative Essay Structure – Formatı

Argumentative essay ödevleri genellikle kapsamlı literatür araştırmasını veya dergilerde yayınlanmış essay’de kanıt olarak kullanılacak materyali gerektirir. Argumentative essay’ler, öğrencinin görüşmeler, anketler, gözlemler veya deneyler yoluyla veri topladığı deneysel araştırmayı da gerektirebilir.

Ayrıntılı araştırma, öğrencinin konu hakkında bilgi edinmesine ve konuyla ilgili farklı bakış açılarını anlamasına olanak tanır; ve öğrenci böylece bir savunacağı pozisyonu seçebilir ve araştırma sırasında toplanan kanıtlarla bu pozisyonu destekleyebilir.İlgili araştırmanın miktarı veya türü ne olursa olsun, argumentative essay destekleyeceği net bir tez oluşturmalı ve bu tezi sağlam kanıtlarla desteklemelidir.

Argümentative essay’in yapısı şu şekildedir:

 • Introduction
 • Fikrimizi savunduğumuz body paragrafı
 • Counter-argument paragrafı
 • Refutation paragrafı
 • Conclusion paragrafı

Bu yapıyı biraz açacak olursak;

Essay’in introduction paragrafı ve bu paragrafın sonunda yer alan bir thesis statement yazılmalıdır.

Argumentative essay’in ilk paragrafında öğrenciler konuyu genel bir şekilde anlatarak okuyucuya bağlam hakkında fikir vermelidirler. Daha sonra öğrenci, yazacağı ve savunacağı konunun neden önemli olduğunu veya okuyucuların konuyu neden önemsemesi gerektiğini açıklamalıdır. Son olarak, öğrenci introduction paragrafının sonunda bir thesis statement yazmalıdır.

Bu thesis statement, ne çok geniş ne de çok dar olmalıdır; spesifik olmalıdır ve yanlışlanabilmelidir. Thesis statement nasıl yazılır öğrenmek istiyorsanız tıklayıp öğrenebilirsiniz. Öğrenci, makalenin bu bölümünde ustalaşmazsa, etkili veya ikna edici bir makale yazmak oldukça zor olacaktır.

Giriş, gövde ve sonuç paragrafları arasında açık ve mantıklı geçişler olmalıdır.

Geçişler, essay’in temelini bir arada tutan harçtır. Düşüncenin mantıksal ilerlemesi olmadan, okuyucu essay’in argümanını takip edemez ve yapı şöker. Geçişler, önceki bölümde anlatılan fikri tamamlamalı ve bir sonraki bölümde takip edecek olan fikri tanıtmalıdır.

Ortaya sürülen argümanı destekleyen kanıtlar olmalıdır.

Her paragraf bir genel fikrin tartışılmasıyla sınırlı olmalıdır. Bu, essay boyunca netlik ve yön sağlayacaktır. Ek olarak, her paragrafta bir argümanın tartışılması, essay’in okuyucusu için okunabiliği kolaylaştırır. Essay’in gövdesindeki (body paragrafı) her paragrafın, ilk paragrafındaki topic sentence’ın, thesis statement ile bir bağlantısı olması gerekir.

Bazı paragraflar, araştırma sırasında toplanan kanıtlarla thesis statement’i doğrudan destekleyecektir. Kanıtların thesis statement’i nasıl ve neden desteklediğini açıklamak da önemlidir.

Bununla birlikte, argumentative essay, konuyla ilgili farklı bakış açılarını da dikkate almalı ve açıklamalıdır. Ödevin uzunluğuna bağlı olarak, öğrenciler argumentative bir essay’in bir veya iki paragrafını konuyla ilgili çelişkili görüşleri tartışmaya ayırmalılar.

Öğrenciler, bu farklı görüşlerin nasıl yanlış olduğunu açıkça açıklamak yerine, tezleriyle uyuşmayan görüşlerin nasıl tam olarak doğru olmayabileceğine veya nasıl güncelliğini yitirmiş olabileceğine dikkat çekmelidir.

Argümanlar kanıtlarla desteklenmelidir.

Argumentative essay, thesis statement’i desteklemek ve diğer bakış açılarına dikkate çekmek için iyi araştırılmış, doğru, ayrıntılı ve güncel bilgiler gerektirir. Bazı olgusal, mantıksal, istatistiksel veya anekdotsal kanıtlar sunulan argümanları desteklemelidir. Ancak, öğrenciler argümanlarını savunmak için kanıt toplarken birden fazla bakış açısını dikkate almalıdır.

Yukarıdaki paragrafta belirtildiği gibi, başarılı ve çok yönlü bir argumentative essay, ana argüman ile uyuşmayan görüşleri de tartışacaktır. Ana argümanı desteklemeyebilecek kanıtları tartışmamak ve onlardan bahsetmemek argumentative essay’in kalitesiz olmasına ve düşük puan almasına neden olur.

Thesis statement’i tekrar ifade eden ve konuyu toparlayan bir conclusion paragrafı.

Öğrenciler bu noktada biraz zorlanabilirler. Conclusion paragrafı, essay’in makaleyi toparlayan ve okuyucunun zihninde son olarak yer eden kısımdır. Bu nedenle de, etkili ve mantıklı olmalıdır. Conclusion paragrafına yeni bir bilgi eklemeyin; bunun yerine, essay’in body paragraflarında sunulan bilgileri sentezleyin. Konunun neden önemli olduğunu yeniden belirtin, ana noktaları tekrar anlatın ve thesis statement’inizi paraphrase ederek tekrar yazın.

İyi Bir Argumentative Essay’de Neler Bulunur?

 1. Intoduction’da yer alan hook cümleleri
 2. Introduction’da yer alan ve konuyu hakkında bilgiler veren background bilgileri
 3. Introduction’da yer alan ve konuyu güzel bir şekilde özetleyen iyi bir thesis statement
 4. Thesis statement’i açıklayan body paragrafları
 5. Thesis statement’i destekleyen araştırmalar ve mantıksal bütünlük
 6. Thesis statement’i ve main idea’ları ve yan fikirleri destekleyen örnekler ve kanıtlar
 7. Tezimizi refute ettiğimiz refutation paragrafı

Argumentative Essay Kalıpları

Mesela toplum tarafından kabul görmüş ama çürüteceğimiz fikre giriş yaparken:

– “Despite of the fact that … supposed true for some, the fact is quite opposite instead” şeklinde bir giriş yapabiliriz. Despite of the fact that, in spite of the fact that bizim çok işimize yarayacak iki kalıp olacak.

Bunun yanı sıra:

 • however,
 • thus,
 • therefore,
 • in addition,
 • moreover gibi bağlaçlar,
 • whereas the …. considered to be true gibi açılış cümleleri
 • although – though – after all – at the same time – on the other hand gibi sözcükler bir fikirden diğerine atlarken bize yardımcı olacaktır.
 • even if the OPPOSITION IDEA would be true, it needed to considered that
 • although OPPOSITION IDEA might have a good point
 • bearing in mind the OUR IDEA would be beneficial for the reasons that…
Şeklinde devam eden cümleler karşı fikirden kendi fikrimize geçme yolunda transition cümleler olabilirler.

Argumentative Essay Türleri

Argumentative essay nesnel olmalıdır; argümanlarınız, abartıya kaçmamalı veya duygulara hitap etmemelidir, mantığa ve kanıtlara dayanmalıdır.

Argumentative essay’lere yönelik birçok olası yaklaşım vardır, ancak argümanlarınızı özetlemeye başlamanıza yardımcı olabilecek iki yaygın model vardır: Toulmin modeli ve Rogerian modeli.

Rogerian Arguments Argumentative Essay Nasıl Yazılır ve Örnekleri Nelerdir?

Rogerian arguments modeli essay’iniz boyunca tekrarlayabileceğiniz dört adımdan oluşur:

 1. Muhalif pozisyonun neyi doğru yaptığını ve insanların bu pozisyonu neden tutabileceğini tartışın
 2. Bu pozisyonla ilgili sorunları vurgulayın
 3. Bu sorunları nasıl çözdüğünü göstererek kendi konumunuzu sunun
 4. Muhtemel bir uzlaşma önerin – karşıt görüşün savunucuları, konumunuzun hangi unsurlarını benimsemekten fayda sağlar?

Bu model, bir tartışmanın her iki tarafının da net bir resmini oluşturur ve bir uzlaşma arar. İnsanların tartışılan konu üzerinde güçlü bir şekilde aynı fikirde olmama eğiliminde olduklarında Rogerian arguments essay özellikle yararlıdır ve karşıt argümanlara iyi niyetle yaklaşmanıza izin verir.

Civic ve responsible kapitalizmi savunacak bir essay yazacağımız düşünelim. Bu durumda aşağıdaki senaryo yazılabilir:

 1. Kapitalizmin verimliliği ve üretkenliği arttırdığını ortaya koyun
 2. Ama bunun yanı sıra kapitalizimin zenginlerin servetlerini arttırmalarına fakirlerin servetlerini arttırmalarından daha çok yardım ettiğini belirtin.
 3. Bu sorunun responsible ve civic bir kapitalizm ile çözülebileceğini ortaya koyun.
 4. Responsible ve civic bir kapitalizmin toplumun geneline yayılan bir refahı tetikleyeceği için tüketimi arttıracağını ve bunun da kapitalistlere yarayacağını ortaya koyun.

Toulmin Arguments Argumentative Essay Nasıl Yazılır ve Örnekleri Nelerdir?

Toulmin arguments modeli, argümanı savunmak için gerektiği kadar tekrar edilebilen dört adımdan oluşur:

 1. İddianızı ortaya atın
 2. İddianız için gerekçe (grounds) sağlayın
 3. Kanıtlarınızı (warrants) ve iddiayı nasıl desteklediğini açıklayın
 4. İddianın olası çürütücülerini (rebuttals) tartışın, argümanın sınırlarını belirleyin ve alternatif bakış açılarını düşündüğünüzü gösterin.

Toulmin arguments modeli, akademik makalelerde yaygın bir yaklaşımdır. Bu özel terimleri (grounds, warrants, rebuttals) kullanmak zorunda değilsiniz, ancak iddialarınız ile onları destekleyen kanıtlar arasında açık bir bağlantı kurmak, argumentative bir essay’de çok önemlidir.

Google’da cinsiyet ve ırk ayrımcılığını ortadan kaldırmak için Google tarafından finanse edilen ayrımcılık programının etkinliği hakkında bir argumentative essay yazdığınızı varsayalım. Bu durumda aşağıdaki senaryo kullanılabilir:

 1. Google’daki bu programın istenilen sonuçları vermediğini iddia edelim ve bu kaynağın daha iyi olarak hangi yollarla cinsiyet ve ırk ayrımcılığını ortadan kaldırmak için kullanılabileceğini ortaya koyalım.
 2. İddianızı desteklemek için verilerden ve başka araştırmalardan alıntı yapın
 3. Verilerin Google’ın yönteminin nasıl etkisiz olduğunu nasıl gösterdiğini açıklayın
 4. Ortaya koyduğunuz çözümlere karşı üretilebilecek olası fikirlere karşı argümanlar üretin

Bu modellerden birini seçmek zorunda değilsiniz – hatta her ikisinin öğelerini essay’lerinizin farklı bölümlerinde kullanabilirsiniz.

Hangi yaklaşımı seçerseniz seçin, essauy’iniz için her zaman bir introduction, body kısımları ve bir conclusion kullanılmalıdır.

Argumentative Essay Nasıl Yazılır?

Hazırlık Aşaması

Argumentative essay yazarken konuyu seçin ve bir thesis statement yazın.

Bir thesis statement, essay’inizin ana mesajının veya ana fikrinin bir veya iki cümlelik özetidir. Güçlü bir thesis statement, okuyucuya makalenin ne hakkında olduğunu söylediği için hayati önem taşır, böylece okuyucu okumak isteyip istemediğine karar verebilirler.

Güçlü bir thesis statement genellikle bir iddiayı, iddia konusundaki duruşunuzu ve seçtiğiniz konu içerisindeki duruşunuzu destekleyecek ana noktaları belirtir. Ayrıca, makalenin ana noktalarını yazarken sizin için bir kılavuz görevi görecektir.

Argumentative bir essay için konunuzu seçme özgürlüğü verildiyse, ilgi alanlarınızı takip etmek en iyisidir. Ancak çoğu insanın günlük görüşleri sağlam kanıtlarla desteklenmediği için dikkatli olunmalı ve düşünceleri destekleyecek kanıtlar bulunmalıdır. Ama çoğu durumda argumentative bir essay yazılacağı zaman, dersin öğretmeni belirli bir konu üzerine bu essay’in yazılmasını ister.

Bu durumda verilen argumentative essay sorusunu iyice okuyarak savunmak istediğiniz tarafı seçmeniz gerekir. Sonra bu düşünceyi destekeleyecek kanıtlar bulabilirsiniz. Ayrıca, önceden plan yaparsanız ve yazma sürecinde bu makaledeki ipuçlarını takip ederseniz, yazınızın geliştiğini göreceksiniz.

Argumentative essay yazarken destekleyeceğiniz fikri araştırın ve bulduğunuz argümanları organize edin.

Essay’i yazarken ekrana bakıp duruyorsanız bunun iki nedeni vardır. İlki, ne yazacağınız hakkında bi fikriniz yoksa büyük ihtimalle yeteri kadar araştırma yapmamışsınızdır; ikincisi de büyük ihtimalle thesis statement’inizden ve bunları destekleyen fikirlerden emin değilsinizdir.

Bir essay’i planlamak, özellikle argumentative bir essay için çok önemlidir çünkü sağlam kanıtlarla savunmanız gereken bir argüman sunuyorsunuz. Araştırmanız, güvenilir kaynaklar ve endüstri uzmanları tarafından hazırlanan her türlü referans kaynağı ve materyali (kitaplar, dergiler, makaleler, bloglar, belgeseller) içermelidir. Araştırma yaparken şunları aklınızda bulundurun:

 • Meydana gelen veya meydana gelmekte olan ana tartışmalar, argümanlar ve karşı argümanlar ve alandaki ana uzmanlar dahil olmak üzere konuya ilişkin iyi bir genel bakışa sahip olduğunuzdan emin olmak için kapsamlı bir şekilde argumentative essay topics okuyun.
 • Açık fikirli olun ve konulara farklı bireyler ve paydaşların bakış açısından bakmaya çalışın. Bu görüşleri kabul etmek ve essay’inizde bunlara değinmek, dengeli bir essay’e sahip olmanızı sağlayacaktır.
 • Henüz tam olarak keşfedilmemiş olabilecek benzersiz açılara dikkat edin.

Google’dan ve üniversitenizin database’lerinden argumentative essay’inize fikrinizi desteklemek için kaynak bulabileceğinizi unutmayın. Yeterli materyale sahip olduğunuzu hissettiğinizde bir sonraki adıma geçmenizi öneririz; daha sonra ihtiyacınız olursa her zaman daha fazla araştırma yapabilirsiniz.

Argumentative Essay Yazmaya Başlama Aşaması

Argumentative essay örnekleri verirken, bu bölümde, ilk olarak introduction paragrafını inceleyeceğiz. Siz de burada verdiğimiz örnek gibi argumentative essay yazmak isterseniz, Essay Sepeti’nin uzman hocalarının sizler için hazırladığı argumentative essay outline kullanarak siz de kolayca argumentative essay yazabilirsiniz.

Argumentative essay introduction paragrafı

Bu paragrafta ilk yapacağımız şey konu hakkında background information vermektir. Opening statement’iniz, dikkati çekmeye, yani hook atmaya, veya okuyucuyu bağlamaya çalıştığınız yerdir. Bu opening statement ve argumentative essay hook kısmı, daha sonra konuyla ilgili tarafınızı belirlediğiniz background’unuza ve thesis statement’iniza sorunsuz bir geçiş görevi görür.

Hook kısmına, yaygın olarak bilinmeyen ve şaşırtıcı bir istatistikle başlayabilirsiniz. Burada yaratıcı olabilirsiniz, ancak yine de bilimsel veya akademik yazı normlarına uyduğunuzdan emin olun. Bu, kişisel anekdotlar veya ilham verici alıntılar vb. anlamına gelmez.

Ardından, okuyucuları essay’inizin geri kalanına hazırlamak için konunuz hakkında background information olarak görev görecek ve konunuzun hakkında okuyuculara bilgi sağlayacak bölümü yazabilirsiniz. Aşağıdaki soruları yanıtlayarak bu bölümde okuyucunun ilgisini çekebilirsiniz:

 • Bu konu neden önemli?
 • Bu sorunun temel nedenleri nelerdir?
 • Kim veya ne etkilenir?
 • Herhangi bir çözüm var mı?
 • Bu konuda ne yapılabilir veya yapılmalıdır?

Örneğin, konu işyerindeki cinsiyet eşitsizliği ise, aynı görevi yapan ortalama bir erkek ve kadının gelir farkını örnekleyen araştırmalardan elde edilen istatistikleri paylaşabilirsiniz. Bu introduction paragrafından sonra artık body paragraflarına geçebiliriz.

Argumentative essay body paragrafları

Öncelikle argümanımızı savunduğumuz paragrafı görelim.

Argümanınız için sahip olduğunuz her destekleyici noktaya bir paragraf ayırmak en iyisidir. Tüm bağımsız değişkenler veya body paragrafları her zaman aşağıdaki üç bölümü içermelidir:

1. Kısım: Claim (İddia)

Bir claim, iddianızı desteklemek için yaptığınız bir açıklamadır. Claim, temel olarak thesis statement’ınızın neden doğru olduğunu kanıtlayan bir iddiadır.

Örnek:

Applying sin tax to products based on the amount of sugar will directly reduce the excessive consumption of heavily sugary products amongst consumers.

2. Kısım: Kanıt ve Açıklama

Yapılan her claim, ilgili kanıtlarla ve bu kanıtların claim’inizi nasıl desteklediğinin açıklamasıyla desteklenmelidir. Burası, araştırmanızın bulgularını güvenilir kaynaklardan desteklediğiniz yerdir.

Örnek:

Case study of where sin tax resulted in lower consumption.

The Measure D soda tax was approved by 76% of Berkeley voters on 4 November 2014 and took effect on 1 January 2015 as the first such tax in the United States. The measure imposes a tax of one cent per ounce on the distributors of specified sugar-sweetened beverages such as soda, sports drinks, energy drinks, and sweetened iced teas. In August 2016, a UC Berkeley study showed a 21% drop in the drinking of soda and sugary beverages in low-income Berkeley neighbourhoods after a few months showing that the sin tax was lowering consumption of sugary drinks.

3. Kısım: Thesis statement’e tekrar bağlamak

Bu kısım bir sin tax’ın şekerli içeceklere (sugary drinks) bir vergi (tax) uygulamanın şeker bazlı içeceklerin tüketimini düşürmede yardımcı olacağını gösteren kısımdır.

Argumentative essay counter-argument paragrafı nasıl yazılır?

Bu paragrafta, paragraf yapısını ilk body paragrafında olduğu gibi koruyoruz. Ama bu paragrafta fikrimizin tam karşıtı olan fikri savunuyoruz. Bizim argümanımız “şeker tüketimine vergi koyarsak şeker tüketiminin düşeceği” idi. Bu paragrafta ise bunun tam tersini savunuyoruz. Bunu savunurken de iddiamızı yapıyoruz, bunu kanıtlarla ve örneklerle destekliyoruz ve tekrar thesis statement’e bağlayıp paragrafı bitiriyoruz.

Argumentative essay refutation paragrafı nasıl yazılır?

Refutation, bir makalenin karşıt argümanları çürüten kısmıdır. Argumentative bir essay’de temel argümanımızı reddeden argümanları (counter-argument) çürütmek gerekir. Refutation paragrafını formüle etmenin yöntemi, counter-argument’lara gelebilecek itirazlarının ne olabileceğini hayal ederek kendinizi okuyucularınızın yerine koymaktır.

Argumentative Essay conclusion paragrafı

Bu paragrafta introduction’ın thesis statement’inde ortaya koyduğumuz fikri tekrarlayıp body paragfralarında değindiğimiz konulardan özet alıp bitiriyoruz.

argumentative-essay-nasil-yazilir

Argumentative essay nasıl yazılır?

Argumentative Essay Örnekleri

Bu bölümde sizlere argumentative essay örnekleri vereceğiz. Siz de yukarıda anlattığımız bilgileri bu argumentative essay örnekleri üzerinde görebilir ve onları inceleyebilirsiniz.

1. Argumentative Essay Örneği

Introduction paragrafı

 • Background information
 • Thesis statementEmployers should give their workers the option to work from home to  reduce office costs and enhance employee well-being.

Counter-argument paragrafı

 • Topic sentence: Individuals might suggest that working from home could decrease productivity
  • Distractions at home > could make it hard to focus
  • Dishonest/lazy individuals might work less since no one is watching

Refutation/Response paragrafı

 • Topic sentence: Results in China suggest this is false (Bloom, 2014)
  • Study: Productivity increased by 14%
  • Nedenler
  • Örnekler
  • Akademik kaynaklardan kanıtlar

3. Body paragrafı

 • Topic sentence: In addition, individuals who work from home have improved well-being.
 • Destekleyici detaylar:
  • Nedenler
  • Örnekler
  • Akademik kaynaklardan kanıtlar

4. Body paragrafı

 • Topic sentence: Furthermore, firms can decrease their expenses by allowing employees to work at home.
 • Destekleyici detaylar:
  • Nedenler
  • Örnekler
  • Akademik kaynaklardan kanıtlar

Conclusion paragrafı

 • Ana argümanların özeti
 • Thesis statement’in tekrar edilmesi

2. Argumentative Essay Örnekleri

Konunun pekiştirilmesi adına size bir argumentative essay örneği daha veriyoruz.

argumentative-essay-ornekleri-essay-sepeti

Argumentative essay örnekleri – Essay Sepeti

argumentative-essay-ornegi

Argumentative essay örneği

argumentative-essay-ornekleri

Argumentative essay örnekleri

Argumentative Essay Examples

Yukarıda bahsettiğimiz argumentative essay örneği argumentative essay examples konusu içinde değerlendirilebilir. Argumentative essay türü tarışmalı konuları açığa cıkarmak ve bir fikri öne sunmak için yazılır. Bu essay türünde bir PRO bir CON bir de refutation paragrafı olur.

Bazı hocalar refutation ve CON paragraflarını aynı paragraf içinde ister. Refutation ise PRO paragrafında savunduğumuz görüşün tam olarak zıddını savunmaktır. Mesela PRO paragrafında bayraklar kırmızıdır demişsek refutation paragrafında bayraklar kırmızı değildir demeliyiz, yani tam tersini savunmalıyız. CON paragfında ise sarı bayraklar da var diyebiliriz ama refutation kısmında tam tersini söylemeliyiz.

Argumentative Essay Konuları

Argumentative essay türü tartışmalı konuları açığa çıkarmak ve bir fikri öne sunmak için yazılır. Yani;

 • çocuklara ölüm cezası verilip verilmemesi,
 • televizyonun iyi ve kötü etkileri,
 • küreselleşmenin sonuçları,
 • ekonominin insanlar üzerindeki etkileri,
 • oyunlar ve etkileri,
 • ırklar arası evlilik,
 • dinler arası evlilik,
 • modanın güzel giyinmek mi yoksa tüketim kültürü mü olduğu,
 • medyanın insanlar üzerindeki etkisi,
 • kadınların abortion hakları

gibi konularda yazılabilir.

Buraya kadar okuduysanız size bir kıyağımız var 🙂 Anlamadığınız kısımları bu yazının altına sorabilirsiniz. Bekliyoruz.