İngilizce Paragraf Nasıl Yazılır [7 İngilizce Paragraf Örneği ile]

Posted by Essay Sepeti Category: Uncategorized

İngilizce paragraf, daha büyük bir yazı parçasını (öyküleri, romanları, makaleleri, yaratıcı yazı parçalarını veya profesyonel yazıları) bölümlere ayırarak okumayı ve anlamayı kolaylaştıran birbirinden farklı İngilizce metin bloklarıdır. Paragraf, merkezi bir konu etrafında organize edilmiş bir cümle grubudur. Paragraf yazmanın temel kuralı tek bir fikre odaklanmaktır. İyi yazılmış bir paragraf, okuyucularına anlatmak istediklerini lafı dolandırmadan sade bir şekilde anlatır.

İngilizce paragraf yanında, essay nasıl yazılır öğrenmek istiyorsanız tıklayarak bu konudaki makalemizden de adım adım ve detaylı bir şekilde essay nasıl yazılır öğrenebilirsiniz.

Bu konuda danışmanlık almak isterseniz bize sağ aşağıda bulunan mesaj butonundan, iletişim bölümünden ya da [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz. Hadi başlayalım : )

Paragraf Yazmanın 4 Temel Unsuru

Temel bir paragraf yapısı genellikle beş cümleden oluşur: konu cümlesi (topic sentence), üç destekleyici cümle ve bir sonuç cümlesi (concluding sentence). Ancak paragraf yazmanın sırları, doğru kullanıldığında iyi bir paragrafı harika bir paragrafa dönüştürebilecek dört temel öğe yatmaktadır.

İyi bir İngilizce paragraf yazabilmek için öğrencilerin paragraf yazmanın dört temel unsurunu ve her bir unsurun bütüne nasıl katkıda bulunduğunu anlamaları gerekir. İyi paragraf yazımı için gerekli dört öğe şunlardır: bütünlük, düzen, tutarlılık ve eksiksizlik.

Öğe 1: Bütünlük

Bir İngilizce paragrafta bütünlük, topic sentence ile (konu cümlesiyle) başlar. Her paragrafın, genellikle paragrafın ilk cümlesi olan topic sentence’da ifade edilen ve paragrafta açıklanacak olan tek bir main idea (ana fikir) vardır. Paragraf bu main idea etrafında yazılır, destekleyici cümleler ayrıntılar ile tartışma sağlanır. İyi bir topic sentence (konu cümlesi) yazmak için konunuzu ve üzerinde durmak istediğiniz tüm noktaları düşünmelisiniz.

Öğe #2: Düzen

Düzen, İngilizce paragraf yazarken destekleyici cümlelerinizi düzenleme şeklinizi ifade eder. İster kronolojik sırayı, ister önem sırasını veya başka bir mantıksal ayrıntı sunumunu seçin, iyi bir paragraf yazmanız her zaman iyi bir organizasyona bağlıdır. İyi düzenlenmiş bir paragrafta, okuyucu, kurduğunuz düzenin yardımıyla konuyu kolayca takip eder. Düzen, okuyucunun anlamınızı kavramasına ve karışıklığı önlemesine yardımcı olur.

Öğe #3: Tutarlılık

Tutarlılık, yazınızı anlaşılır kılan niteliktir. Bir paragraf içindeki cümlelerin birbiriyle bağlantılı olması ve bir bütün olarak konuyu aktarmak için birlikte çalışması gerekir. Tutarlılığı sağlamanın en iyi yollarından biri geçiş sözcükleri (transition) kullanmaktır. Bu kelimeler bir cümleden diğerine köprüler oluşturur. Sıralama gösteren geçiş sözcükleri kullanabilirsiniz (firstly, secondly, thirdly gibi), uzamsal ilişkiler anlatan sözcükleri (below, above gibi) veya mantığınızı geliştirmek için (furthermore, in addition, besides gibi) sözcükler kullanabilirsiniz. Ayrıca, paragraf yazarken, tutarlı bir fiil zamanı ve bakış açısı kullanmak, tutarlılık için önemli unsurlardır.

Öğe #4: Eksiksizlik

Eksiksizlik, bir paragrafın iyi gelişmiş olduğu anlamına gelir. Tüm cümleler ana fikri açıkça ve yeterince destekliyorsa, paragrafınız tamamlanmıştır. Tezinizi kanıtlamak için yeterli cümle veya yeterli bilgi yoksa, paragraf eksiktir. Bir paragrafın tamamlanması için genellikle bir konu cümlesine (topic sentence) ve sonuç cümlesine (concluding sentence) ek olarak iki-üç destekleyici cümle gerekir. Paragrafın sonuç cümlesi veya son cümlesi, topic sentence’inizi pekiştirerek ana fikrinizi özetlemelidir.

İngilizce Paragraf Nasıl Yazılır?

Bu kısımda size İngilizce paragraf nasıl yazılır onu anlatacağız. Siz de bu öğretici bölümü okuduktan sonra kendi paragrafınızı yazmak isterseniz Academia’da yayınladığımız İngilizce paragraf outline‘ını kullanarak siz de İngilizce paragraf yazabilirsiniz. Essay yazmak isterseniz de essay outline‘ına da yine Academia’dan tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlk olarak bir topic sentence (konu cümlesi) yazmalısınız.

Paragrafınızın ilk cümlesi topic sentence olmalıdır. Topic sentence (konu cümlesi), paragrafın ana fikrinin veya tezinin ne olacağını anlatan bir giriş satırıdır. Konunuzla ilgili olarak belirtmek istediğiniz en önemli ve ilgili noktayı içermelidir, böylece paragrafı bir bütün olarak özetlemelidir.

 • Yazdığınız diğer her cümle, konu cümlesini desteklemeli ve ortaya çıkardığı konular veya fikirler hakkında daha fazla ayrıntı ve tartışma sağlamalıdır. Yazdığınız herhangi bir cümle konu cümlesiyle doğrudan ilgili olamıyorsa, bu paragrafa dahil edilmemelidir.
 • Konu cümleniz çok geniş veya çok dar olmamalıdır. Topic sentence’ınız çok geniş bir fikri savunuyorsa, bu fikirleri paragrafınızda yeterince tartışamazsınız. Çok darsa, tartışacak kadar bilginiz olmayabilir. Bu nedenle topic sentence’ınız ne çok geniş ne de çok dar olmalı ve elinizdeki bilgilerle topic sentence’ınızda ortaya koyduğunuz fikri savunabilmelisiniz.

Piranalar hakkındaki insanların yanılgılarına yönelik yazacağımız bir paragrafta topic sentence şöyle olabilir:

Even though piranhas are relatively harmless, numerous individuals continue to believe the widespread myth that piranhas are perilous to humans.

İngilizce paragraf topic sentence’ı açıklayın.

Paragrafı geliştirme süreci, topic sentece’ı açıklama veya detaylandırma ile devam eder. Örneğimiz, mitin yaygınlığı için şöyle bir olasılığı ele alıyor:

This impression of piranhas is exacerbated by their mischaracterization in popular media.

Destekleyici ayrıntılar veya örnekler verin.

Topic sentence’ınızı yazdıktan sonra, paragrafınızın geri kalanını yazmaya başlayabilirsiniz. Daha önce yazdığınız ayrıntılı, iyi yapılandırılmış notları kullanacağınız yer burasıdır. İngilizce paragrafınızın tutarlı olduğundan, okunması ve anlaşılması kolay olduğundan, her bir cümlenin bir sonraki ile bağlantılı olduğundan ve her şeyin bir bütün olarak güzelce aktığından emin olmalısınız. Bunu başarmak için, söylemek istediğinizi tam olarak ifade eden açık, basit cümleler yazmaya çalışın.

 • Her cümleyi, bir cümle ile diğeri arasında köprü oluşturan geçiş sözcükleri (transition) ile bağlamalısınız. Geçiş sözcükleri (transition) fikirleri karşılaştırmanıza ve karşıtlık oluşturmanıza, fikirleri sıralamanıza, neden ve sonuç göstermenize, önemli fikirleri vurgulamanıza ve bir fikirden diğerine sorunsuzca ilerlemenize yardımcı olur. Bu tür geçiş sözcükleri, “furthermore”, “in addition to” ve “besides” gibi sözcükler olabilir. “Firstly”, “secondly” ve “thirdly” gibi kronolojik transition kelimelerini de kullanabilirsiniz.
 • Destekleyici cümleler paragrafınızın özüdür, bu yüzden destekleyici cümleleri topic sentence’ınızı mümkün olduğunca destekleyecek kanıtlarla (evidence) doldurmalısınız. Konuya bağlı olarak gerçekler, rakamlar, istatistikler ve örnekler kullanabilirsiniz. Konunuzla ilgili olduğu sürece saygın kaynaklarla destekleyebileceğiniz her şeyi kullanabilirsiniz.
 • Uzunluk açısından, genellikle main idea’nızı kapsamak ve topic sentence’ınızı yeterince desteklemek için üç ila beş cümle destekleyici cümleler yeterli olacaktır. Ancak bu, konuya ve yazdığınız essay’in uzunluğuna bağlı olarak büyük ölçüde değişecektir. Paragraf için belirlenmiş bir uzunluk yoktur. Paragraf main idea’yı yeterince kapsayacak şekilde olması gerektiği kadar uzun olmalıdır.

Piranalar hakkında yazdığımız İngilizce paragrafımız için şöyle bir örnek verebiliriz.

For instance, the promotional poster for the 1978 horror film Piranha features an oversized piranha poised to bite the leg of an unsuspecting woman. Such a terrifying image easily captures the imagination and promotes excessive fear.

Bir sonuç cümlesi yazın.

İngilizce paragrafın sonuç cümlesi her şeyi birbirine bağlamalıdır. İyi bir sonuç cümlesi (concluding sentence), konu cümlenizde ana hatlarıyla belirtilen fikri, arkasına aldığı destekleyici cümlelerinizde yer alan tüm kanıt veya argümanlarla destekleyecektir. Sonuç cümlesini okuduktan sonra, okuyucunun paragrafın bir bütün olarak doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir şüphesi kalmamalıdır.

 • Sadece topic sentence yeniden yazmayın. Concluding sentence, kendisinden önce gelen tartışmayı onaylamalıdır.
 • Örneğin, “İsveç neden yaşamak için güzel bir ülke?” konusuyla ilgili bir paragrafta concluding sentence şöyle olabilir: “İsveç’in harika sağlık hizmetleri, birinci sınıf eğitim sistemi, temiz, güvenli şehirleri gibi yukarıda verilen tüm kanıtlardan, İsveç’in yaşamak için gerçekten iyi bir ülke olduğu sonucuna varabiliriz.”

Piranalar hakkındaki paragrafımızın concluding sentence şöyle olabilir:

While the trope of the man-eating piranhas lends excitement to the adventure stories, it bears little resemblance to the real-life piranha. By paying more attention to fact than fiction, humans may finally be able to give up this false belief.

Ne zaman yeni bir paragrafa geçeceğinizi bilin.

Bazen bir İngilizce paragrafın nerede bitip diğerinin nerede başlayacağını belirlemek zor olabilir. Neyse ki, yeni bir paragrafa geçme kararını vermemizde bize yardım edebilecek, bir dizi kural belirleyebiliriz. İzlenecek en temel kural, yeni bir fikri tartışmaya başladığınızda, yeni bir paragrafa geçmeniz gerektiğidir. İngilizce paragraflar asla birden fazla main idea içermemelidir. Belirli bir fikrin birden fazla noktası veya yönü varsa, fikrin her bir yönüne kendi paragrafı verilmelidir.

 • Başka bir fikri anlatmaya başladığınızda veya bir argümanın diğer tarafını anlatmaya başladığınızda yeni bir paragrafa geçilmelidir. Örneğin, konunuz “işçiler daha düşük ücret mi almalı?” ise bir paragraf işçiler için daha düşük ücreti destekleyen argümanları ele alırken, diğer paragraf buna karşı argümanları ele almalıdır.
 • Paragraflar, bir yazının anlaşılmasını kolaylaştırır ve okuyuculara okuduklarını sindirmeleri için yeni fikirler arasında bir “ara” verir. Yazdığınız paragrafın çok karmaşık hale geldiğini düşünüyorsanız, onu ayrı paragraflara bölebilirsiniz.
 • Bir İngilizce essay yazarken, introduction ve conclusion paragrafları her zaman kendi paragraflarında anlatılmalıdır. Introduction paragrafı, essay’in amacını ve neyi anlatmayı amaçladığını tanımlamalı ve aynı zamanda tartışmaya devam edeceği fikirlerin ve konuların kısa bir özetini vermelidir. Conclusion paragrafı, essay’de yer alan bilgi ve argümanların bir özetini sunar ve essay’in neyi anlattığını ve/veya kanıtladığını açık bir şekilde belirtir.
ingilizce-paragraf-infografik

İngilizce paragraf nasıl yazılır ve ingilizce paragraf örnekleri infografik

İngilizce Paragraf Örnekleri

Bu kısımda size İngilizce paragraf örneklerini parça parça kısımlar halinde vereceğiz. İlk olarak size aşağıdaki İngilizce paragraf örneğini veriyoruz. Bu paragraf üniversitede derslerde çokça karşımıza çıkan CSR (Corporate Social Responsibility) hakkındadır. Essay örnekleri veya İngilizce makale örnekleri incelemek isterseniz linke tıklayabilirsiniz.

ingilizce-kendini-tanitma-paragrafi-essay-sepeti

İngilizce paragraf örnekleri – paragraf yapısı

Paragraf ilk olarak topic sentence ile başlıyor. Topic sentence burada mavi ile gösterilmiştir. Topic sentence bize paragrafın hangi konu hakkında olduğunu gösterir. Bizim bu paragrafta ne anlatacağımızı özetler. Topic sentence bu yüzden üzerinde düşünerek ve dikkatlice yazılmalıdır.

Daha sonra bu topic sentence’i desteklemek için verilen açıklamaları görüyoruz. Açıklamalar (development) yeşil renk ile yazılmıştır. Kısa yazacağınız paragraflarda topic sentence’dan sonra gelen açıklama cümlesini bazen bu örnekte de görüldüğü gibi bir kanıt sunarak da yazabilirsiniz. Yalnız essay’de bir claim yapacaksak; yani bir iddiada bulanacaksak, bir kanıt vereceksek, bir araştırmayı sunacaksak bunun referansını vermeliyiz. Referanslar hocanızın size verdiği notların büyük bir bölümünü oluşturur.

Daha sonra açıklamalarda (development kısmında) verdiğimiz kanıtları bir örnekle destekliyoruz. Development kısmında CSR aktiviteleri yapan şirketlerin başarılı olduklarına yer vermiştik. Bu kısımda da CSR aktivitelerine kaynak ayıran Yeo Valley isimli şirketin nasıl satışlarını iki katına çıkardığının örneğini verdik. Böylece development kısmında anlattığımız ve topic sentece’ı destekleyen araştırmalara arka çıkmış, onları desteklemiş olduk bu örnekle.

Son olarak da paragrafı özetleyen bir sonuç cümlesi (concluding sentence) yazıyoruz. Sonuç cümlesi burada sarı ile gösterilmiştir. Sonuç cümlesi tüm paragrafı özetler, bu yüzden de topic sentence ile paralellik taşır. Ama sonuç cümlesini topic sentence ile aynı yazmak hatadır. İngilizce paragrafta sonuç cümlesi paraphrase edilerek yazılmalıdır ve paragrafta anlatılan örneklerden, destekleyici açıklamalardan doneler taşımalıdır. Bu sonuç cümlesinde, mesela, Jones et al ve Watson’ın araştırmalarında bahsettiği satışları arttırmaktan, karlılığı arttırmaktan, ve marka imajını arttırmaktan bahsedilmiştir ve topic sentence ile paraleldir.

ingilizce-paragraf-ornegi-essay-sepeti

İngilizce paragraf örneği – citation ve cohesion

Paragrafı bir arada tutmaya yarayan sözcüklere transition words denir. Transition kelimeleri cümleler arasında bağlar kurarak cümleler arasıdaki kopuklukları engeller ve okuyucunun akıcı bir şekilde yazıyı okumasını sağlar. Aynı zamanda bu akıcılık bağlaçlar (conjuction) ile de sağlanır. Bu yazıda altı çizili olan kelimeler transition kelimeleri ve bağlaçlardır. Mesela bunlardan bir tanesi, kırmızı ile yazılmış örnek kısmının ilk iki kelimesi olan “for instance”tır.

Yeşil kısımda, yani development kısmında vermiş olduğumuz bilgiyi bir sonraki cümlede açıklamak için “for instance” bağlacını kullanıp bir önceki cümleyi ve kanıtları bir sonraki örneğe bağlayıp okuyan için akıcı bir İngilizce paragraf oluşturmuş olduk.

Bunun yanı sıra kalın olarak yazılmış kısımlar da citation’lar yani referanslardır. Bir ingilizce makalede referans ortaya koyduğunuz düşünceyi savunmak için gösterilen kanıttır. Topic sentece’da ortaya koyduğumuz düşünceyi bir araştırmadan alıntı yaparak kanıt gösterdik, ve böylece de düşüncemizi savunmuş olduk. Referanslar APA, Harvard, Chicago, Turabian vs. gibi birçok metot ile yapılabilir. Hangi referans metodu ile alıntı yapacağınızı hocanıza danışmalısınız. Örnekte verilen citation metodu APA ve in-text citation yöntemidir.

Aşağıda verilen İngilizce paragraf örneklerini siz de yukarıda belirttiğimiz yöntemi kullanarak kendiniz inceleyebilirsiniz.

1- İngilizce paragraf örnekleri

Piranalar hakkında yazdığımız İngilizce paragraf örneği şu şekildedir:

Even though piranhas are relatively harmless, numerous individuals continue to believe the widespread myth that piranhas are perilous to humans. This impression of piranhas is exacerbated by their mischaracterization in popular media. For instance, the promotional poster for the 1978 horror film Piranha features an oversized piranha poised to bite the leg of an unsuspecting woman. Such a terrifying image easily captures the imagination and promotes excessive fear. While the trope of the man-eating piranhas lends excitement to the adventure stories, it bears little resemblance to the real-life piranha. By paying more attention to fact than fiction, humans may finally be able to give up this false belief.

2- İngilizce paragraf örnekleri

When mice are kept at high population densities, their behavior changes in a numerous ways. Aggressive activity in mouse population rises as density increases. Cannibalism of young mice also goes up, and so does deviant sexual activity. Communal nesting, occasional in natural mouse populations, increases significantly. In one instance, 65 mice one to four days old (from several litters) were found in one nest, most infrequent communal living. None of them survived since most of the mothers deserted them immediately after birth.

3- İngilizce paragraf örneği

Alexander the Great was a successful ruler since his actions yielded long lasting effects on cultures that endured to the present day. One instance of his legacy was the formation of the Hellenistic society. Hellenism was the combination of Egyptian, Persian and Greek cultures. During this astonishing time period, individuals were enheartened to pursue a formal education and produce many diverse kinds of art. New forms of design, science, and math developed the society and contributed to humanity. If this new way of life had not been as successful as it was, Alexander’s legacy would not be as groundbreaking and memorable.

Since he conquered numerous countries and blended many different cultures together, Alexander the Great is widely known for his achievements and credited with being one of the greatest rulers in history.

İngilizce Kendini Tanıtma Paragrafları

Diğer öğrencilerle birlikte sınıftasınız ve öğretmeniniz sizden kendinizi İngilizce olarak tanıtmanızı istiyor.  İngilizce olarak kendini tanıtma kısa ve konuşma amaçlıdır. Hayatınızın ayrıntılı hesabını vermenize gerek yoktur. Şu noktalara dikkat ederek İngilizce olarak kendinizi kısaca tanıtabilirsiniz:

 • Adınızı söyleyin.
 • Nereli olduğunuz veya nerede doğduğunuz ve şu anda nerede yaşadığınız hakkında bilgi verebilirsiniz.
 • Kendinizle ilgili ilginç bir detayı paylaşın: Eğlenmek için ne yaparsınız? Sizi ne ilgilendirir, hobileriniz nelerdir?
 • Belki de işinizle çok meşgulsünüz ve hobiler için zamanınız yok. Bu durumda geçmişte meşgul olduğunuz bir hobiden veya gelecekte denemek istediğiniz bir aktiviteden bahsedebilirsiniz.
 • Dersi tercihe göre alıyorsanız, neden dersi aldığınızı belirtebilirsiniz.

1- İngilizce kendini tanıtma paragrafı örneği

Hello, my name is Okan. I live in Istanbul. I’m 19 years old. My hobbies are singing, dancing and going to concerts. I like to go to concerts with my friends Ali, Ceren and Selin. I am a colorful person so i wear colorful clothes. I like to take photos on Sundays, so i go to seaside at the weekends to take photos. Sometimes, Selin comes with me to take photos and we enjoy together.

2- İngilizce kendini tanıtma paragrafı örneği

Hey, I’m Kleo, however, people shortly call me K. I grew up in London, and spent there most of my life before we moved to the United States with my parents. I speak Turkish, English and Spanish. I love gaming, and I stream on Twitch almost every day. I’ve always wanted to improve my Spanish thus now that I have the time, I’ve finally taking Spanish class in my university.

3- İngilizce paragraf örneği

My name’s Amber and I’m from Italy. I was born in the north of Italy and I live in Rome. I work as a medic, and I don’t have much time for hobbies these days since I’m very busy. But in the future, I want to try yoga. I’m taking English class since I want to improve my speaking skills in English.

4- İngilice kendini tanıtma paragrafı örneği

My name’s Lucia and I’m from Spain. I was born in the south of Spain but I live in Barcelona. I work as a translator, and I don’t have much time for hobbies these days. But in the future, I’d like to try yoga. I’m taking this class because I want to improve my speaking in English.

5- İngilice kendini tanıtma paragrafı örneği

Hey, I’m Mateo but people here call me Matt. I grew up in Argentina, and lived there most of my life before moving to the United States. I speak Italian, Spanish and English. I love gaming, and I stream on Twitch almost every day. I’ve always wanted to improve my English so now that I have the time, I’ve finally signed up for classes online.

İngilizce Paragraf Taslağı

Bu taslak yardımıyla kendi İngilizce paragrafınızı kolaylıkla yazabilirsiniz. İngilizce paragraf taslağının çıktısını alarak siz de rahatça kullanabilirsiniz.

ingilizce-paragraf-ornekleri

İngilizce paragraf taslağı