Opinion Essay [Basitleştirilmiş Anlatım – Hemen Uygula] – Essay Sepeti

opinion essay
Posted by Essay Sepeti Category: Genel

Opinion essay öğrencilerin en çok zorlandığı türlerden bir tanesidir. Akademik yazma şekli ile essay yazmak ise bir başka zorluktur, hele ki kendi düşüncemizi akademik olarak dile getirirken ve normalde de bilmediğimiz bir konu hakkında içerik üretmekte zorlanırken. Hangimiz olsa hazırlıkta sıfırdan İngilizce öğrenirken 500-600 kelimelik bir essay yazarken bocalarız. Sad but true. Peki o zaman nasıl yazacağız bu türü? Tabi ki Essay Sepeti yardımıyla 🙂 You have our word.

Bu tür özellikle IELTS ve TOEFL gibi sınavlarda çokça karşımıza çıkar. Bu sınavlarda ve hazırlık geçme sınavlarında karşımıza çok çıkan bir essay türü oluğu için; önce kalıpları öğrenip daha sonra ise bir taslak çıkararak, yani outline, kolayca yazabileceğiz artık. Gerisi ise sadece pratiğe kalmış oluyor. Unutmadan söylemek gerekiyor ki, essay yazmakta iyi olmak için çokça pratik yapmak gerekiyor.

Opinion Essay Kalıpları

Bir konudaki fikrimizi söylerken:

 • I believe that: İnanıyorum ki
 • I strongly- sturdily- intensely -toughly -solidly believe that: Çok – kuvvetle  inanıyorum ki
 • I think: Bence
 • I think / from my point of view / in my opinion: Benim bakış açıma göre düşünüyorum ki
 • When considered: Düşünüldüğünde
 • As a matter of fact that… : Şu da gerçek ki…

Bir şeyin ehemmiyetini anlatırken:

 • …It’s important to keep in mind that:  Şunun da akılda tutulması önemli ki
 • …It’s better to note that: … Şunun da vurgulanması iyi olacaktır.

Cause effect kalıpları:

 • So – thus – therefore – hence – consequently – accordingly : Bu nedenle
 • From all the reasons stated above / below / beyond : Yukardaki, aşağıdaki, ilerdeki konuşulan / konuşulacak nedenlerden dolayı

Bir şeyin öneminden bahsederken:

 • It’s crucial / vital / essential / significant / worthy / noteworthy / substantial to keep in mind that : Göz önünde tutulması kuvvetle önemli ki
 • It’s better if it’s considered: Sorgulanması önemlidir ki

Paragraf başlarında kullanılacak kelimeler

 • At glance: İlk bakışta
 • First of all / initially / primarily:  İlk olarak, öncelikle

Opinion Essay Örnekleri

Opinion essay örnekleri dediğimiz zaman akla gelen essay akışı söyledir:

 • Başlangıçta bir hook ile essay’imize başlar daha sonra da introduction paragrafını yazarız. Paragrafı ise thesis statement ile bitiririz. Thesis statement şöyle olabilir: “This essay going to evaluate ….”
 • Daha sonra ilk paragrafa “at glance” yani ilk olarak / ilk bakışta diye başlayıp thesis statement kısmında belirttiğimiz konulardan ilkini burada yazarız. Daha sonra “secondly, to follow” gibi kalıplarla ikinci düşüncemizi yazarız.
 • Bunları yaparken de yukarıda belirttiğimiz opinion essay kalıpları kullanmamız yararımıza olur. Daha sonra ise conclusion paragrafında ise:
 1. All the things considered / deliberated / contemplated
 2. To sum up / Consequently / All in all / To conclude

gibi kalıplarla essay’imizi sonlandırabiliriz.

Aşağıda kısa bir opinion essay örneğimiz olacak. Gifted children hakkında yazılan bu essay konu hakkında bilgilendirmeyi ve bir görüşü sunmayı amaç ediniyor.

“Working with gifted children would be both a joy and a frustration. To comprehend why, we are essential to be vivid about delineations. A gifted student is one whose intellect – characteristically labeled as an IQ mark ensuing from one or supplementary examinations – is 130 or beyond. That is, giftedness is an extent of inborn ability, not enactment. The outcome is a paradox.A striving student who works solid, receives all the A’s, and obey the rules in classroom would not be gifted. A student who doesn’t accomplish the tasks well and not get A’s, is troublemaking, and fools around in classroom would well be gifted. This can be frustrating for class teachers. Just as you familiarize to the requirements of incapacitated students, working with gifted students would necessitate class and syllabus alterations. Nonetheless the outcomes would be exceedingly gratifying for both instructors and students. These resources might be helpful in recognizing and working with gifted students.

On the other hand, working with gifted students might be a gift, truly. Their intellect would show the possibilities among the existing ones therefore the problems and drawbacks in daily lives we encounter deteriorate and fresh ideas starts to flourish to overcome the situation.

Consequently, working with gifted students would be good and bad. They can frustrate you or be a light to you. Therefore, the teacher plays a vital role upon them, shaping them like the mud.”

Opinion Essay Konuları

Bu türün konuları birbirinden çok farklı olabilir. Ama unutulmaması gerekir  ki genel konular tartışmalı yerlerden gelecektir. Mesela sigara toplu yerlerde içilmeli mi içilmemeli mi, doğum kontrolü yapılmalı mı yapılmamalı mı ya da ötenaziye izin verilmeli mi verilmemeli mi gibi konulardan gelebilir. Genel kültürünüzü geliştirmek ve “thinking out of the box” size bu gibi konularda avantaj sağlayabilir.

Opinion Essay Nasıl Yazılır

Bu türü yazmak yukarıda anlattığımız şekli ile mümkündür. Fakat bu konuda iyi bir essay yazabilmeniz pratik yapmanıza bağlıdır. Ne kadar çok ekmek o kadar çok köfte. Eğer yapamıyorsanız veya zamanınız yoksa, Essay Sepeti yanınızda 🙂 Bize iletişim kısmından, canlı yardımdan ya da [email protected] ulaşabilirsiniz.