Essay Kalıpları [5 Essay Türünde 100 Örnek]

Posted by Essay Sepeti Category: Genel

Essay kalıpları, kolayca essay yazmak için kullanılan yapılardır. Essay kalıpları başlığını bir kaç alt başlıkta incelemek mümkündür. Essay kalıpları yazılan essay türüne göre değişiklik gösterebilir.

Bu yazıda size değişik essay türlerinde kullanmanız için essay kalıpları vereceğiz. Bununla beraber, size değişik essay türlerinin yapıları nedir ve bu essay türlerinde hangi essay kalıplarını kullanmak gerekir, bunlara da değineceğiz. Bu yazıyı okuduktan sonra ve bu yazı içindeki öteki linklere tıklayarak hangi türde nasıl essay yazılır bildikten sonra essay yazmak sizin için sorun olmayacak.

Akademik yazımda, bir argümanı açık ve tutarlı bir şekilde sunmak önemlidir. Ayrıca, tartışılan konuyla ilgili mevcut araştırmaları veya fikirleri tartışmanız ve değerlendirmeniz gerekebilir. Genellikle her ikisini de yapma yeteneğiniz değerlendirilecektir. Akademik yazımda fikirleri birbirine bağlayacak dili geliştirmek, bu iki görevde de size yardımcı olacaktır. ‘Söylem belirteçlerinin’ uygun kullanımı, yani bir ilişkiyi belirten kelimeler veya deyimler, argümanınızın aldığı yönü ortaya çıkarabilir ve güçlendirebilir ve yazınızın bölümleri arasındaki ilişkileri netleştirebilir.

Burada opener’lar, cümleler içinde ve paragraflar arasındaki linking word’ler ve transition kelimeleri ve fikirleri yazılı olarak birleştirirken kullanabileceğiniz alternatif kelime seçimleri için öneriler sunuyoruz.

Bu konuda danışmanlık almak isterseniz bize sağ aşağıda bulunan mesaj butonundan, iletişim bölümünden ya da [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz. Hadi başlayalım : )

İçindekiler

Essay Türleri

Essay kalıplarını  anlayabilmek için önce essay türleri konusunu bilmeliyiz. Essay, düşünce kalıplarını ve günlük yaşamınızda her bir düşünce kalıbını uyguladığınız belirli yolları düşünün.

essay-turleri-essay-kaliplari

Essay türleri ve essay kalıpları

Narrative Essay

Narrative essay, amacı bir hikaye anlatmak veya bir olayı anlatmak olan essay türüdür. Narrative essay, ayrıntıları ve bilgileri genellikle kronolojik olmak üzere bir tür mantıksal sıraya yerleştirmek veya sıralamak için özellikle yararlı bir essay türüdür. Edebiyat, narrative essay türünü yoğun bir şekilde kullanır, ancak narrative essay güçlü bir etki için kurgusal olmayan ve akademik yazılarda da faydalı olabilir.

Descriptive Essay

Descriptive essay amacı, okuyucunun anlatılanı hayal edebilmesi için bir kişiyi, yeri, olayı veya eylemi yeniden yaratmak, icat etmek veya görsel olarak sunmaktır. Descriptive essay, büyük ölçüde görme, ses, koku, his, tat gibi duyusal ayrıntılara dayanır.

Example – Illustrative Essay

Her türlü durumda kullanılan örnekleri görmek olasıdır – bir fikir, fikrin bir örneğini görene kadar çok genel veya soyut olarak kabul edilebilir. Illustrative essay, bu fikri daha da genişleterek karmaşık bir sorunun ayrıntılarını okuyucuların anlayabileceği bir şekilde göstermek için bir veya daha fazla örnek vererek okuyuculara fikri açık bir şekilde anlatmaya çalışan essay türüdür.

Definition Essay

Definition essay, bir kelimeyi veya kavramı gerçekten kullandığımız ve anladığımız şekliyle derinlemesine incelemek için yazılan ve sözlük tanımından daha da ileri giderek derinlemesine bilgi veren essay türüdür.

Process Essay

Process essay, bir süreci analiz etmek ve “nasıl yapılır” talimatı oluşturmak için kullanılan essay türüdür. Akademik yazı, örneğin, birçok süreç analizi içerir. Process essay, bir dizi adım izleyerek mevcut bir sorunun nasıl ortaya çıktığını veya nasıl çözülebileceğini göstermek için yazılabilir.

Classification Essay

Sınıflandırma, büyük bir kavramı alır ve onu ayrı parçalara böler. Bu tür yazılardan elde edilen güzel bir sonuç, okuyucunun karmaşık bir konuyu daha küçük bölümlerine odaklanarak anlamasına yardımcı olmasıdır. Bu, özellikle bir yazarın kavramları bölmek için benzersiz bir yolu olduğunda, görülebileceği yollara yeni bir bakış açısı sağlamak için kullanışlıdır.

Compare and Contrast Essay

Karşılaştırma, olaylar arasındaki benzerliklere odaklanır; kontrast ise, farklılıklarına odaklanır. İnsanlar olarak her zaman karşılaştırmalar yaparız ve bu karşılaştırmalar birçok yazı türünde görünür. Akademik makalelerde karşılaştırmanın amacı, genellikle, yazının bir parçası olarak dahil edilen bir dizi değerlendirmeye dayalı olarak, bir öğenin diğerinden üstün olduğunu göstermektir.

Cause and Effect Essay

Anlatım bir dizi olay sunuyorsa, cause and effect essay türü bu olayların birbirini nasıl etkilediklerini veya nasıl neden sonuç ilişkisi ile birbirlerine bağlı olduklarını anlatmaya çalışır. Cause and effect essay, özellikle, yazarın okuyucunun beklemediği bir neden/sonuç ilişkisi ile okuyucuyu etkilediği ve sonuç olarak durumu yeni bir açıdan okuyucuya sunabildiği zaman güçlüdür.

Problem Solution Essay

Problem solution essay türünün eşit derecede önemli iki görevi vardır: bir sorunu açıkça belirlemek ve ardından bu sorun için mantıklı, pratik bir çözüm sunmak. Belirli bir durumun bir sorun olduğunu belirlemek bazen zor olabilir – pek çok kişi, örneğin belirli bir durumun “olduğu gibi” olduğunu varsayabilir. Herkes her sorunu göremez, sonuç olarak.

Akademik çalışmalarınızda genellikle bir essay ödevinde belirli bir essay türünü uygulamanız hocanız tarafından istenecektir. Her ödevin yönergeler kısmında essay’in nasıl yazılacağı ve hangi essay türü ile yazılacağı belirtilir. Örneğin:

 • Maynard Keynes ve Milton Friedman’ın ekonomik teorilerini karşılaştırın. (compare and contrast essay türü)
 • ABD iç savaşının, savaş sırasında ve savaştan hemen sonraki on yılda ABD pamuk endüstrisi üzerindeki etkilerini tartışın. (cause and effect essay türü)
 • Faulkner’ın “A Rose for Emily” adlı kısa öyküsünde uyguladığı farklı edebi teknikleri, hikayenin gerilimini artırmak için her bir tekniği nasıl kullandığını açıklayarak belirleyin. (Classification essay türü)
 • Piaget’nin çocuk gelişiminin aşamalarını vaka çalışmaları olan #1: Rebecca ve #2: Luke’a atıfta bulunarak tartışın. (process essay türü)

Doğrudan belirli bir essay türü uygulamanız istenmese bile, bu söylediğimiz essay türlerini hakkında düşünerek, hangi essay türünde essay yazacağınızı bulabilirsiniz. Yukarıda belirtilen dört essay türü ve kalıpları hem akademik hem de günlük  hayatta düşünme ve yazmada çok yaygındır.

Her Türde Essay Kalıpları

Essay kalıpları, “in general” ifadesi gibi, okuyucunun geçiş yapmasına yardımcı olmak için bir cümlenin başındaki veya cümleye göre ortasındaki bir kelime öbeğidir. Onlar olmadan yazı düzensiz, bağlantısız kalabilir ve bu nedenle de okunması zor olabilir. Ancak hangilerinin kullanılacağını ve ne zaman kullanılacağını bilmek çok önemlidir.

Bağlaçlar, bir cümledeki ifadeler arasındaki veya cümleler arasındaki ilişkiler hakkında daha kesin olmamızı sağlar. Belirli ifadeler ve kelimeler, fikirleri ve argümanları birbirine bağlamada farklı işlevlere sahiptir. Örneğin, farklı tümceler veya kelimeler, ek veya benzer bilgileri, karşıtlığı veya karşıtlığı, tavizi, sebep veya sonucu, vurguyu, açıklamayı veya zaman veya sıradaki bir ilişkiyi işaret edebilir veya “işaret direği” verebilir. Her birinin bazı yararlı örnekleri aşağıda işleve göre sınıflandırılmıştır.

Bu terimlerin çoğunun yeni paragraflara başlamak için de kullanılabileceğini unutmayın. Bununla birlikte, opener olarak etkili olmaları için bazılarının daha dolgun cümlelere dahil edilmesi gerekir. Örneğin, opener olarak notwithstanding kelimesini kullanırsanız, “Nothwithstanding a lack of natural resources, the region has…” gibi daha fazla bilgi sağlamak için başka içerik kelimeleri eklemeniz gerekebilir.

Bu makalede, “in this article” öbeğine oldukça benzeyen essay kalıplarını anlatacağız. Bunları ne zaman ve nasıl kullanacağınızı açıklayacak ve ardından yazınızda kullanabileceğiniz kalıpları essay türlerine ayırıp size yüzlerce örnek vereceğiz.

Essay kalıpları hakkında başlangıçta genel bir bakış vermek adına şu kalıplar kullanılabilir;

 • Throughout history, the society has been faced with … : Tarih boyunca, insanlar … ile karşı karşıya kalmışlardır.
 • It’s obvious to observe that…: Şüphesiz ki, açıkça görülüyor ki
 • In today’s society- in the twenty first century – in recent years – for decades – in the ancient times- lately: Bugünün toplumunda, 21. yüz yılda, geçtiğimiz yıllarda, on yıllar boyunca, antik zamanlarda, son zamanlarda

gibi kalıplarla anlatacağımız konuya bir giriş yapabiliriz.

Ama tabi ki bunlar basit kalıplardır, bizim hocalarımız çok daha kompleks kalıplarla yazarlar. Sadece örnek olsun diye verilmiş kalıplardır bunlar. Siz de essay’leriniz, research paper’larınız, bitirme tezleriniz ve daha nice ödevleriniz için danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bize [email protected]’dan ve canlı yardımdan ulaşabilirsiniz. Eğer siz de essay kalıpları kullanarak essay yazmak isterseniz Essay Sepeti’nin uzman hocalarının sizler için hazırladığı essay yazma outline kullanabilirsiniz.

Bunların dışında her essay kalıbı için kullanabileceğimiz kelimeler ve kalıplar da vardır;

 • it is worth bearing in mind that – it should be noted that: akılda tutmakta yarar var ki, not edilmeli ki
 • essential, crucial, vital: gerekli
 • highlight,  emphasize,  stress,  underline: önemli ki, altını çizmek
 • predominantly, chiefly, principally, largely, essentially, especially,  particularly, : özellikle
 • exactly, precisely, accurately, truthfully, definitely, without a doubt,  in fact: kesinlikle, tam olarak
 • Bir örnek verirken: For instance, for example, as an instance to that matter: örnek olarak, bu konuya örnek olarak

Sebep ve sonuç vermek için kullanılan essay kalıpları:

 • because,
 • as,
 • since,
 • due to,
 • owing to,
 • because of,
 • so,
 • therefore,
 • as a result,
 • that is why,
 • consequently,
 • for this reason: çünkü, bağlı olarak, bundan dolayı, sonuc olarak, sonuc olarak.

Örnek vermek için kullanılan essay kalıpları:

 • For example, …
 • … as can be seen in …
 • … supports …
 • For instance, …
 • … as demonstrated by …
 • … is observed …
 • Specifically, …
 • … is shown …
 • … exemplifies …
 • Such as …
 • As an example …
 • To illustrate, …
ornek-vermek-icin-essay-kaliplari

Örnek vermek için kullanılan essay kalıpları

Benzerlik yaratmak için kullanılan essay kalıpları:

 • likewise,
 • similarly,
 • equally,
 • in the same way mentioned,
 • compared to …

Önceki fikirleri açıklamak için kullanılan kalıplar

 • In the past, …
 • Historically, …
 • Traditionally, …
 • Customarily, …
 • Beforehand, …
 • Originally, …
 • Prior to this, …
 • Earlier, …
 • Formerly, …
 • Previously, …
 • Over time, …
 • At the time of …
 • Conventionally, …
 • Foundational to this is …
 • In earlier …
 • Initially, …
 • At first, …
 • Recently …
 • Until now, …
 • The traditional interpretation …

Başkalarının fikirlerini açıklamak için kullanılan essay kalıpları:

 • According to …
 • Based on the findings of …
 • it can be argued…
 • … proposed that …
 • As explained by …
 • … states that …
 • … claims that …
 • However, …
 • stated that …
 • … suggested …
 • … concluded that …
 • Similarly, …
 • stated that ….
 • … for example, …
 • … agreed that …
 • Based on the ideas of …
 • … defined …. as ….
 • … relates …
 • As identified by …
 • … disputed that …
 • … contrasts …
 • With regard to …
 • argued that …
 • … concluded that …
 • … confirmed that …
 • … argues ….
 • … highlights …
 • … demonstrates …
 • … found that …
 • … identifies …
 • … wrote that …
 • … demonstrated …
 • … also …
 • … reported ….
 • … pointed out that …
 • … maintained that …
 • … hypothesised that …
 • … expressed the opinion that …
 • … also mentioned …
 • … asserts that ….
 • … identified …
 • … goes on to state/suggest/say
 • … emphasises
 • … challenges the idea ….
 • … showed that …
 • … explored the idea …

Koşul yaratmak için kullanılan essay kalıpları:

 • if,
 • even the case,
 • unless,
 • provided the information that

İki olay arasındaki neden ve sonucu belirtmek için essay kalıpları:

 • Therefore …
 • As a result …
 • For that reason …
 • Hence, …
 • Otherwise, …
 • Consequently, …
 • The evidence suggests/shows …
 • It can be seen that …
 • With regard to …
 • After examining ….
 • These factors contribute to …
 • It is apparent that …
 • Considering …
 • it can be concluded that …
 • Subsequently, ….
 • The effect is …
 • The outcome is …
 • The result …
 • The correlation …
 • The relationship …
 • The link …
 • The convergence …
 • The connection …
 • … interacts with …
 • Both ….
 • … affects …
 • Thus it is …
 • … causes …
 • … influences …
 • … predicts …
 • … leads to …
 • … informs …
 • … presupposes
 • … emphasizes
 • demonstrates …
 • … impacts on …
 • … supports …

Yaygın biçimde kabul edilmiş fikirleri anlatmak için:

 • Numerous …
 • Many …
 • More than …
 • Several …
 • Almost all …
 • The majority …
 • Most …
 • Commonly …
 • Significant …
 • … is prevalent …
 • .. is usual …
 • Usually …

Yaygın biçimde kabul görmemiş fikirleri anlatırken:

 • Seldom …
 • Few …
 • Not many …
 • A few …
 • … is uncommon
 • … is scarce …
 • Rarely …
 • … is rare …
 • … is unusual …

Fikrimize ekleme yapmak için kullanılan essay kalıpları:

 • Also, …
 • Equally important …
 • Subsequently, …
 • Furthermore, …
 • Moreover, …
 • As well as ….
 • Next…
 • Another essential point…
 • Additionally, …
 • More importantly, …
 • In the same way …
 • Another …
 • Then, …
 • In addition, …
 • Besides, …
 • Then again, …
 • Firstly, … secondly, … thirdly, … finally, …
 • To elaborate, …

Bunlara örnek olarak şu cümleleri kurabiliriz.

 • Additionally, the train service will run on Sundays, every three hours.
 • He said he had not discussed the matter with her. Furthermore, he had not even contacted her.
 • We are unable to repair this TV. Also, this is the third time this has occured.
 • I love wearing socks. I design and make them too.
 • We went to the cinema yesterday. As well as that, we did some shopping.
 • Along with parties and parliaments, elections have lost their charm.
 • I can’t afford to go to the cinema. Besides, I don’t really like pop music.
 • You haven’t paid the rent yet.  In addition, you owe me money.
 • The report is badly presented. Moreover, it contains inaccuracies.
 • John’s grades are terrible because he has been so lazy these days. In addition to this, his relationship to his parents got worse.
 • Apart from this paragraph, the report contains a number of sensible initiatives.

Açıklama yapmak için kullanılan essay kalıpları:

 • in other words,
 • to be more accurate,
 • that is to say,
 • if another explanation needed
essay-kaliplari-introduction-paragrafi-icin

Introduction paragrafı için essay kalıpları

Conclusion paragrafı için essay kalıpları:

 • Consequently,
 • ultimately,
 • thus,
 • herefore,
 • so,
 • as a result
 • In summary, …
 • To review, …
 • In conclusion, …
 • In brief, …
 • To summarise, …
 • To sum up, …
 • To conclude, …
 • Thus, …
 • Hence, …
 • It has been shown that, …
 • In short, …
essay-kaliplari-conclusion-paragrafi-icin

Conclusion paragrafı için essay kalıpları

Değişik Essay Türlerinde Essay Kalıpları

Opinion Essay Kalıpları

Opinion essay, adı da üzerinde olduğu gibi, bir fikri belirmek için yazılmış bir essay türüdür.

 • Despite the fact that: … böyle olmasına rağmen (cümlenin devamı olarak)… in deed/frankly, the case is vice versa: aslında durum tam tersi. Bu kalıp genellikle fikrimizin pek de popüler olmadığı bir konuda önce baskın fikri vererek daha sonra kendi fikrimizi söyleyip sonraki cümlede ise fikrimizi temellendiren araştırmalar vermek için kullanılır.

Bir zıtlıktan bahsedeceksek kullanabileceğimiz kalıplar,

 • Nonetheless,
 • nevertheless,
 • however,
 • but,
 • though gibi “ama” ve “-e rağmen” manası taşıyan kelimeleri kullanabiliriz.
 • however
 • but
 • though
 • nonetheless,
 • nevertheless:  -e rağmen, buna rağmen
 • although … : …’ya rağmen(noktalı yerin ardına bir cümle ile devam edilir.)
 • even though … : öyle olmasına rağmen (noktalı yerin ardına bir cümle ile devam edilir.)
 • in spite of the fact that:  bu tümceden önce veya sonra söylediğimiz sözün tersini yazacağımız zaman kullanılır. Örnek: In spite of the fact that some claim that coke leads to obesity, reality is controversial.

Argumentative Essay Kalıpları 

Argumentative essay bir fikri tartışmak için yazılır. Daha önce opinion essay başlığında gördüğümüz kalıpların çoğu argumentative essay kalıpları için de geçerlidir. Argumentative essay genel olarak 3 paragraftan oluşur ve bunlar pro, con ve refutation başlıklarıdır.

Argumentative Essay Pro paragrafı kalıpları

 • At glance: ilk bakışta / First of all’dan daha kaliteli bir tümcedir.
 • It’s good to keep in mind that: Akılda tutulmalıdır ki / Bundan sonra fikrimizi ilk paragrafın ilk cümlesinde belirtmeliyiz. İlk paragrafın ilk cümlesi topic sentence’dır.

Argumentative Essay Con paragrafı kalıpları

 • On the one hand – on the other hand (diğer taraftan – diğer bir yandan)
 • whereas: oysa, halbuki
 • while: -iken
 • On the contrary,  in contrast: aksine, bilakis
 • Otherwise: aksi halde
 • Even if: olsa bile

Genelleme yapacağımız zaman:

 • In general,
 • mostly,
 • in most cases

Tartışmaları fikirleri anlatırken:

 • Perhaps …
 • … may be …
 • … might be …
 • There is limited evidence for …
 • … is debated …
 • … is possibly …
 • … could …
 • … may include …

gibi kalıplardan ve kelime öbeklerinden faydalanabiliriz. Bu kalıplarla pro paragrafında verdiğimiz fikrin zıttını ya da zıt anlamdaki başka bir fikri savunarak essay’imize karşıt bir fikir katarız.

Cause and Effect Essay Kalıpları

Cause and effect essay kalıpları da diğer türdeki essay kalıplarına benzer bir yapısı vardır. Öteki türler için var olan kalıplar bu tür için de kullanılabilir. Bu türde bir olayın-olgunun nedenlerini ve bu nedenlerin doğurduğu sonuçları inceleriz. Bu halde,

 • On one hand, on other hand gibi iki görüşü de belirtebileceğimiz tümceler,
 • Bir görüşü belirtip zıttın söylecebileceğimiz; however, nevertheless, nonetheless, but, though gibi kalıplar. Örnek: Doing sport can be beneficial for our body, however, we need to take care of weights that would hurt us if they fall upon us.
 • Paragraf başı için on the contrary, in contrast gibi kalıplar bizi öteki paragrafın aksini söylemeye hazırlarlar.

Problem Solution Essay Kalıpları

Problem solution essay, adından da anlayabileceğimiz üzere, bize bir sorunu çözmeye yönelik cümleler yazdıran bir essay türüdür. Problem solution essay kalıpları bir çözümü belirttikten sonra onun bu sorunu nasıl çözeceğini belirten kelime gruplarından oluşabilir. Yani;

 • So,
 • hence,
 • thus,
 • henceforth gibi / yani, böylece, bundan sonra, bu halde gibi kelimelerle söylediğimiz çözümün soruna nasıl derman olacağını açıklayan kelime gruplarından oluşabilir.

Bu essay türünde sorunu belirttikten sonra bu sorunu ortadan kaldıracak birden fazla çözüm üretmeliyiz. Bu bağlamda,

 • In addition,
 • moreover,
 • furthermore gibi dahası manası taşıyan kelimeleri
 • On the other hand, to better explain, to better clarify, to better elucidate gibi daha iyi açıklamak gerekirse ve öte yandan gibi kelime gruplarını da kullanabiliriz.

Compare and Contrast Essay Kalıpları

Compare and contrast essay türünde karşılaştırmalar yapmak, fikrimizi desteklerken başka fikirlerden bahsetmek ve bunları kıyaslamak için  şu kalıplar kullanılabilir:

 • Similarly, …
 • In the same way …
 • Likewise, …
 • In comparison …
 • Complementary to this …
 • Then again, …
 • However, …
 • This is in contrast to …
 • In contrast, …
 • And yet …
 • Nevertheless, …
 • Conversely, …
 • On the contrary, …
 • On the other hand, …
 • Notwithstanding …
 • Whereas …
 • In contrast to …
 • That aside, …
 • While this is the case …
 • … disputes …
 • Despite this, …

Bunun yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın en iyi okullarından mezun ve hala o okullarda yüksek lisans ve doktora yapan hocalarımız sizlere essay, tez, research paper ve her türlü ödevlerinizde hizmet vermek için 7/24 hazırlar.

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın, hocalarımız en yakın zamanda cevabını verecektir.