Essay Kalıpları [Örnekleri ve Essay Türleri ile Açıklama] – Essay Sepeti

essay kalıpları
Posted by Essay Sepeti Category: Genel

Essay kalıpları başlığını bir kaç alt başlıkta incelemek mümkün.

Başlangıçta genel bir overview vermek adına şu kalıplar kullanılabilir;

 • Throughout history, the society has been faced with … : Tarih boyunca, insanlar … ile karşı karşıya kalmışlardır.
 • It’s obvious to observe that…: Şüphesiz ki, açıkça görülüyor ki
 • In today’s society- in the twenty first century – in recent years – for decades – in the ancient times- lately: Bugünün toplumunda, 21. yüz yılda, geçtiğimiz yıllarda, on yıllar boyunca, antik zamanlarda, son zamanlarda

gibi kalıplarla anlatacağımız konuya bir giriş yapabiliriz. Ama tabi ki bunlar basit kalıplardır, bizim hocalarımız çok daha kompleks kalıplarla yazarlar. Sadece örnek olsun diye verilmiş kalıplardır bunlar. Siz de essay’leriniz, research paper’larınız, bitirme tezleriniz ve daha nice ödevleriniz için danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bize [email protected]’dan ve canlı yardımdan ulaşabilirsiniz.

Bunların dışında her essay kalıbı için kullanabileceğimiz kelimeler ve kalıplar da vardır;

 • it is worth bearing in mind that – it should be noted that: akılda tutmakta yarar var ki, not edilmeli ki
 • essential, crucial, vital: gerekli
 • highlight,  emphasize,  stress,  underline: önemli ki, altını çizmek
 • predominantly, chiefly, principally, largely, essentially, especially,  particularly, : özellikle
 • exactly, precisely, accurately, truthfully, definitely, without a doubt,  in fact: kesinlikle, tam olarak
 • Bir örnek verirken: For instance, for example, as an instance to that matter: örnek olarak, bu konuya örnek olarak

Sebep ve sonuç vermek istediğimiz zaman:

 • because,
 • as,
 • since,
 • due to,
 • owing to,
 • because of,
 • so,
 • therefore,
 • as a result,
 • that is why,
 • consequently,
 • for this reason: çünkü, bağlı olarak, bundan dolayı, sonuc olarak, sonuc olarak.

Benzerlik yaratmak istediğimiz zaman:

 • likewise,
 • similarly,
 • equally,
 • in the same way mentioned,
 • compared to …

Koşul yaratmak istediğimiz zaman:

 • if,
 • even the case,
 • unless,
 • provided the information that

Açıklama yapmak istediğimiz zaman:

 • in other words,
 • to be more accurate,
 • that is to say,
 • if another explanation needed

Sonuca varmak istediğimiz zaman:

 • Consequently,
 • ultimately,
 • thus,
 • herefore,
 • so,
 • as a result

Opinion Essay Kalıpları Nelerdir, Nasıl Yazılır?

Opinion essay, adı da üzerinde olduğu gibi, bir fikri belirmek için yazılmış bir essay türüdür.

 • Despite the fact that: … böyle olmasına rağmen (cümlenin devamı olarak)… in deed/frankly, the case is vice versa: aslında durum tam tersi. Bu kalıp genellikle fikrimizin pek de popüler olmadığı bir konuda önce baskın fikri vererek daha sonra kendi fikrimizi söyleyip sonraki cümlede ise fikrimizi temellendiren araştırmalar vermek için kullanılır.

Buna ek olarak bir zıtlıktan bahsedeceksek,

 • Nonetheless,
 • nevertheless,
 • however,
 • but,
 • though gibi “ama” ve “-e rağmen” manası taşıyan kelimeleri kullanabiliriz.

Eğer zıtlık belirteceksek;

 • however
 • but
 • though
 • nonetheless,
 • nevertheless:  -e rağmen, buna rağmen
 • although … : …’ya rağmen(noktalı yerin ardına bir cümle ile devam edilir.)
 • even though … : öyle olmasına rağmen (noktalı yerin ardına bir cümle ile devam edilir.)
 • in spite of the fact that:  bu tümceden önce veya sonra söylediğimiz sözün tersini yazacağımız zaman kullanılır. Örnek: In spite of the fact that some claim that coke leads to obesity, reality is controversial.

Argumentative Essay Kalıpları Nelerdir, Nasıl Yazılır?

Argumentative esssay bir fikri tartışmak için yazılır. Daha önce opinion essay başlığında gördüğümüz kalıpların çoğu argumentative essay kalıpları için de geçerlidir. Argumentative essay genel olarak 3 paragraftan oluşur ve bunlar pro, con ve refutation başlıklarıdır.

Pro parafrafına başlerken

 • At glance: ilk bakışta / First of all’dan daha kaliteli bir tümcedir.
 • It’s good to keep in mind that: Akılda tutulmalıdır ki / Bundan sonra fikrimizi ilk paragrafın ilk cümlesinde belirtmeliyiz. İlk paragrafın ilk cümlesi topic sentence’dır.

Con paragrafında ise;

 • On the one hand – on the other hand (diğer taraftan – diğer bir yandan)
 • whereas: oysa, halbuki
 • while: -iken
 • On the contrary,  in contrast: aksine, bilakis
 • Otherwise: aksi halde
 • Even if: olsa bile

Genelleme yapacağımız zaman:

 • In general,
 • mostly,
 • in most cases

gibi kalıplardan ve kelime öbeklerinden faydalanabiliriz. Bu kalıplarla pro paragrafında verdiğimiz fikrin zıttını ya da zıt anlamdaki başka bir fikri savunarak essay’imize karşıt bir fikir katarız.

Cause and Effect Essay Kalıpları Nelerdir, Nası Yazılır?

Cause and effect essay kalıpları da diğer türdeki essay kalıplarına benzer bir yapısı vardır. Öteki türler için var olan kalıplar bu tür için de kullanılabilir. Bu türde bir olayın-olgunun nedenlerini ve bu nedenlerin doğurduğu sonuçları inceleriz. Bu halde,

 • On one hand, on other hand gibi iki görüşü de belirtebileceğimiz tümceler,
 • Bir görüşü belirtip zıttın söylecebileceğimiz; however, nevertheless, nonetheless, but, though gibi kalıplar. Örnek: Doing sport can be beneficial for our body, however, we need to take care of weights that would hurt us if they fall upon us.
 • Paragraf başı için on the contrary, in contrast gibi kalıplar bizi öteki paragrafın aksini söylemeye hazırlarlar.

Problem Solution Essay Kalıpları Nelerdir, Nasıl Yazılır?

Problem solution essay, adından da anlayabileceğimiz üzere, bize bir sorunu çözmeye yönelik cümleler yazdıran bir essay türüdür. Problem solution essay kalıpları bir çözümü belirttikten sonra onun bu sorunu nasıl çözeceğini belirten kelime gruplarından oluşabilir. Yani;

 • So,
 • hence,
 • thus,
 • henceforth gibi / yani, böylece, bundan sonra, bu halde gibi kelimelerle söylediğimiz çözümün soruna nasıl derman olacağını açıklayan kelime gruplarından oluşabilir.

Bu essay türünde sorunu belirttikten sonra bu sorunu ortadan kaldıracak birden fazla çözüm üretmeliyiz. Bu bağlamda,

 • In addition,
 • moreover,
 • furthermore gibi dahası manası taşıyan kelimeleri
 • On the other hand, to better explain, to better clarify, to better elucidate gibi daha iyi açıklamak gerekirse ve öte yandan gibi kelime gruplarını da kullanabiliriz.

Bunun yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın en iyi okullarından mezun ve hala o okullarda yüksek lisans ve doktora yapan hocalarımız sizlere essay, tez, research paper ve her türlü ödevlerinizde hizmet vermek için 7/24 hazırlar.

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın, hocalarımız en yakın zamanda cevabını verecektir.