Internal Assessment IB Danışmanlığı [10 Türde Hizmet]

Posted by Essay Sepeti Category: Uncategorized

Internal assessment, IB diploma programının bir parçası olarak sunulan ve öğrencileri bilgileri derleyip sunulan derslerde işlenen bir konu üzerine analiz yapmasını gerektiren yazı parçasıdır. Internal assessment IB, IB programı için olmazsa olmaz bir parçadır. Bu yüzden de tüm öğrenciler internal assessment yazmakta zorunludurlar.

internal-assessment-ib

Internal assessment IB danışmanlığı – Essay Sepeti

Eğer IB International Baccalaureate (IB) nedir, süreç nasıl işler bilmiyorsanız bu yazımızdan öğrenebilirsiniz. IB extended essayTOK essay gibi konularda danışmanlık almak isterseniz sağ altta bulunan mesaj bölümünden, iletişim kısmından ya da [email protected]’dan bize ulaşabilirsiniz.

Internal Assessment (IA) Nedir?

Internal Assessment (IA), Uluslararası Bakalorya (IB) tarafından verilen ve her öğrencinin sunması gereken, derslerle ile ilgili bir değerlendirme olup, öğrencinin araştırma, deney ve analiz yapmasını gerektiren bir belgedir. IA, ders öğretmeni tarafından bir ölçüt listesiyle değerlendirilen dersle ilgili çalışmalara odaklanmaktadır.

IA, diploma programı ders kılavuzunda olan prosedürlere göre hazırlanan her derse özel olarak yapılmaktadır. Bireysel IB sınıfına bağlı olarak bir makale, proje, sözlü sınav veya bir dizi deney raporu olabilir. Kriterlerin yanı sıra, öğrencinin çalışmalarının örnekleri (sözlü performanslar, portfolyolar, laboratuvar raporları ve denemeler) de IB’ye sunulmaktadır.

Bu tür değerlendirmeler dil alanında yazılı ve sözlü sunumlar, History, Chemistry, Sociology, Geography alanlarında alan çalışmaları, bilim alanında laboratuvar çalışmaları, Maths alanında araştırmalar, Visual Art alanında portfolyo ve sergi çalışmalarını kapsar. IA, sene sonu notuna, toplam notun %20’si ve %30’unu oluşturacak şekilde katkı sağlayarak öğrencinin final notunun belirlenmesinde çok önemli bir rol oynar.

Internal Assessment (IA) Neleri Kapsar?

Internal assessment, sözlü veya yazılı bir çalışma, proje, deney raporu olabilir, hepsi ilgili konuya bağlıdır. Amaç, öğrencinin belirlenen soruyla ilgili değerlendirme kriterlerine sahip olduğunu göstermektir. Internal assessment kapsadıkları dersler şunlardır:

 • Sözlü ve Yazılı Sunumlar (Dil dersleri),
 • Alan Çalışmaları (Coğrafya)
 • Laboratuar Çalışmaları (Fen dersleri)
 • Araştırma-Soruşturma (Matematik, Fen)
 • Sanatsal Performans (Görsel Sanatlar)

Standart Düzey (SL) ve Yüksek Düzey (HL) şeklinde iki farklı seviyede dersler vardır. Bu derslerde ortak olan bu tür makalelerin amacı, öğrencilerin kurs hedefleriyle ilgili kriterlerine uygun olup olmadıklarını kontrol etmektir. IA öğrencinin dersle ilgili gelişimini göstermektedir.

 Internal Assessment (IA) Kriterleri Nedir?

IB Diploma Programı (IB), internal assessment ödevlerini doğrudan öğrenci gelişimine kanıt belgeler olarak nitelendirir. Değerlendirme sürecinde, öğrencilerin gelişim hedeflerine ulaşırken ileri düzey akademik becerilerini ne ölçüde geliştirdiklerini ölçmektedir. Bahsedilen temel kriterler şunlardır:

 • Bilgiyi kavrama ve çözümleme,
 • Anahtar kavramları anlama,
 • Uygulama ve analiz yetkinliği,
 • Sentez ve değerlendirme becerisi,
 • Farklı beceri ve tekniklerin seçimi, kullanımı ve uygulanması

Internal assessment, akademik becerilere ek olarak uygun olduğu yerlerde öğrencilerin uluslararası bakış açısını ve kültürler arası becerileri desteklemektedir.

Internal Assessment (IA) Neden Önemlidir?

Internal assessment, öğrencinin gelişim sürecini eğitmene ve kuruma göstermektedir. Bu gelişiminin öğretmen tarafından değerlendirilmesi noktasında önemlidir. Bir öğrencinin yardım ve desteğe ihtiyaç duyduğu alanı tespit etmeye yardımcı olur.

Final sınavı ile ilgili yükü ve stresi azaltır. Öğrencinin kendini adım adım geliştirmesini sağlar. Ayrıca, öğrencilerin performansıyla ilgili verileri sağlar. Bu, eğitmenlere öğrencileri değerlendirme fırsatı verir. Bu noktada öğrencilerin sürekli gelişimine yardımcı olmaktadır.

 Internal Assessment (IA) Formatı Nasıl Olmalıdır?

Genel olarak, öğretmenler öğrencilerine internal assessment paper’larını nasıl biçimlendirecekleri konusunda detaylı bilgi vermektedir. Her ders için farklı düzenlemeler gerekebilir. Eğer yeterli bilgi verilmediyse, öğrencilerin çalışmalarını kontrol ederken kullanabilecekleri genel yönergeler şunlardır:

 • Profesyonel ve okunması kolay yazı tiplerini kullanın: Arial veya Times New Roman gibi.
 • Yazı tipi boyutunun 11’den küçük 12’den büyük olmamasına özen gösterin.
 • Tek, 1,5 veya çift satır aralığı kullanın.
 • Word (.docx) veya düzenlenmeyen PDF (.pdf) formatı kullanın.
 • Sayfaları numaralandırın (kapak ve içerik sayfası hariç)
 • Sayfa yönü dikey olarak ayarlayın.
 • İsim, okul adı, okul numarası, öğretmen adı kullanmayın.
 • Tüm alıntılar için aynı formatı (MLA) kullanın ve tüm kaynaklar hakkındaki bilgilerin doğru olduğundan emin olun.

Çalışmanızın adil bir şekilde değerlendirilmesi için isimsiz olması zorunludur. Kişisel adlara ve oturum numaralarına yalnızca dosya adlarında kullanılırsa izin verilir. Kullanılacak tek kimlik bilgisi, adaya özel tanınmış ‘(abc123)’ şeklinde bir kod olmalıdır. Bu, IB programının her öğrenciye özel atadığı resmi bir koddur. Öğrenciler aday numaralarını bilmiyorlarsa okullarının IB koordinatörüne danışarak öğrenebilir.

IB IA Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

 1. Planlama ve Organizasyon: IB IA hazırlarken bir plan ve organizasyon dahilinde yazmak önemlidir. Yazılı tüm sınavlar ciddiye alınmalıdır, bu nedenle konunuz bir makale yazma olduğunda olduğunda bu yazının planlaması ve organizasyonu çok önemlidir. Planlama yaparak hazırladığınız yazının kalitesi artacaktır. Böylelikle planlı ve organize yapılan bir çalışma sayesinde öğrenciler ödevlerini son teslim tarihine kadar stres yapmadan yetiştirebilmektedir.
 2. Eleştirel Düşünme Yetkinliği: Öğrencilerin ödevleri, eleştirel düşünme boyutunda analizler sergilerse konuyu kavradıkları konusunda karşı tarafı ikna edebilecektir. Bu sebeple önemlidir. Ayrıca IB IA yazılırken öğrenciler eleştirel düşünme yetkinliklerini geliştirecektir. IB IA’lar, bu sayede öğrencilere gelecekteki çalışmaları için de gerekli olan becerileri sağlamaktadır. Bu sebeple her çalışma eleştirel düşünce boyutunda analizler içermelidir.
 3. Kaynak Gösterme: Öğrencilerin kaynaklara başvurma konusunda dikkatli olmaları önemlidir.

 Etkileyici bir IB IA oluşturmanız için gerekenler şunlardır:

 • Benzersiz bir konu seçin.
 • Diyagramları kullanmaya özen gösterin.
 • İyi bir araştırma sorusu oluşturun.
 • Kaliteli ve özgün bir içerik oluşturun.
 • Her zaman uygun ve güvenilir kaynak kullanın.
 • Araştırma sorunuzu doğru bir şekilde gerekçelendirin.

Internal Assessment Economics IB Nasıl Yazılır?

Economics IA, Yüksek (HL) ve Standart (SL) düzeyde genel notunuzun %20’si değerindedir. Dersin 4 farklı konusu vardır. Bunlar sırasıyla; Microeconomics, Macroeconomics, International Economics ve Development Economics bölümlerinden oluşur. Her bir bölüm 750 kelime yazılmalıdır. Güvenli ve sağlam kaynaklar kullanılmalıdır. Aşağıda, Economics IA’nızı 8 temel adımda nasıl yapılandırabileceğinizi açıklıyoruz:

 1. KAPAK

İlk olarak bir kapak sayfası hazırladığınızdan emin olun. Bu, sınav görevlisine seçtiğiniz makalenin bir taslağını gösterecek ve ödevinizi bir anlam bütünü içinde değerlendirebilmesini sağlayacaktır.

Bu, aşağıdaki örnek kadar basit olabilir, ancak bunu her ödev için yapmak, işinizin profesyonel görünmesini sağlar ve hakkınızda iyi bir ilk izlenim bırakır. 

 1. Introduction (100 Kelime)

Internal assessment başlangıcında makalenizi, tam bir özeti de dahil olmak üzere tanıtın. Bazı okullar sizin için makaleler seçecek, bazıları bunları size önerecek, bazıları ise sizin seçmesinizi isteyecektir. Hangi makaleyi seçerseniz seçin, saygınlığı olan bir kaynak seçmelisiniz. Bu kaynaklar şunlardır:

 • Financial Times
 • The Economist
 • Sunday Newspaper (The Times, The Telegraph, The Guardian)
 • BBC News
 • The New York Times

Hepsi, internal assessment yazınız başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz ekonomik dili uygun şekilde kullanan ve konu ile ilgili detaylı raporlar ve analizler içeren saygın kaynaklardır. IB internal assessment, farklı ekonomik teorilere atıfta bulunan, ancak bir tanesinin en uygun olduğuna karar veren ve buna odaklanan birden fazla bölüm içerebilir. Yazının başında belirli bir bölüme odaklandığınızı belirtebilirsiniz.

 1. Keywords (50 Kelime)

Yazınızda vurgulamanız gereken anahtar kelimeleri seçin. Bunun için bir ders kitabındaki tanımlar yeterli olacaktır; ancak, anahtar terimlerinizi kullandığınızda, bunların tam anlamıyla doğru bir şekilde kullanıldığından ve akıcı bir dil kullandığınızdan emin olun. Buna iyi bir örnek vermemiz gerekirse:

 • Bu yazı, dışsallık kavramlarını uygulayacak ve “sağlık sorunlarının” “sürücülerin dizel arabaları tercih etmemesine” nasıl sebep olduğunu açıklayacaktır.
 • Diğer tüm durumlar sabitken (ceteris paribus) tüketimin negatif dışsallıkları serbest piyasa fiyatı tarafından dikkate alınmayan tüketicilerin maruz kaldığı dış tüketim maliyetleri iken; talep, tüketicilerin belirli bir fiyattan ve belirli bir piyasada satın almaya istekli ve yetenekli olduğu mal veya hizmet miktarıdır. 

Genel terimler kullanmak yerine ekonomi terimleri kullanmalısınız, örneğin ‘harcama’ yerime ‘tüketim/talep’ şeklinde. Bu, sınav görevlisine sizin iyi bir ekonomi bilginiz olduğunu gösterecektir.

ib-economics-ia

IB Economics IA

 1. Diagrams

Anahtar kelimeleri tanımladıktan sonrasında kullanacağınız diyagramları tanıtmanız gerekecektir. Bunlar kelime sayısına dahil değildir, ancak sınav görevlisinin internal assessment IB yazınızı işaretlerken gördüğü ilk şeylerden biridir, bu yüzden bu diyagramların kaliteli olduklarından emin olmanız önemlidir. İlk olarak, diyagramın düzgün hazırlandığından emin olun. Microsoft Office programlarından (örneğin; PowerPoint ve Word) diyagramların hazırlanmasında ve düzenlenmesinde yararlanabilirsiniz.

Ayrıca, diyagramları sırasıyla numaralandırmalı ve diyagramda gösterilenlerin ne olduğunu açıklamalısınız. Tüm eksenlerin, makalenizle ilgili birimlerle etiketlendiğinden emin olmalısınız. Makale Euro bölgesindeki arabalardan bahsediyorsa, euro ve araba sayısını ; Kolombiya kahve endüstrisine atıfta bulunuluyorsa, Kolombiya Pesosu ve kilogram kahve terimlerini kullanmalısınız.

Ayrıca çizdiğiniz tüm çizgiler için (demand, supply, marginal cost vb.) etiketler eklemelisiniz, böylece incelemeyi yapan kişi bu terimlerle neyi kastettiğinizi kolaylıkla anlayabilecektir. Ayrıca, analizinizde atıfta bulunduğunuz tüm fiyatların ve miktarların, P ve P* (aşağıda görüldüğü gibi) veya P0 ve P1 şeklinde etiketlendiğinden emin olun. Son olarak, daha sonra grafiğin belirli alanlarına atıfta bulunmak için gölgeli bir bölge veya harfler ekleyebilirsiniz. Aşağıda, tüm bunları yapan dizel kar tüketimi üzerinde consumption externality gösteren bir diyagram örneği verilmiştir, inceleyebilirsiniz. 

internal-assessment-examples-ib

Internal assessment examples

 1. Analysis (200 Kelime)

Diyagramı çizdikten sonra, neler olduğunu açıklamanız gerekir. Ekonomi eğitimi almamış ancak genel bilgisi iyi olan bir kitleyi hedeflemelisiniz. Analizinizi yakın çevrenizde olan kişilere okutmalı ve yorumlarını dinlemelisiniz. Genel olarak anlayıp anlamadıklarını control etmelisiniz.

Diyagram açıklamalarını oluşturmanın çeşitli yolları vardır, öncelikle aşağıdakilerle başlamanızı öneririz. Bunlar şunlardır:

 • Diyagramda ne olduğunu açıklayan 1 cümle yazın.
 • Eksen etiketlerinizi ve kullanılan birimleri belirtin.
 • Initial equilibrium (fiyat ve miktar) ekleyin.
 • Meydana gelen değişimi açıklayın.
 • New equilibrium (fiyat ve miktar) ekleyin.

Equilibrium’daki bir değişikliği açıklarken, equilibrium’un neden değiştiği kadar nasıl değiştiği hakkında konuşmanız gerekmektedir. Ayrıca, kaynaklardan alıntı yapmak için bu fırsatı kullanmalısınız. Kaynaklardan alıntılanan sosyal optimal dengenin serbest piyasa dengesinden neden farklı olduğuna ilişkin güzel bir örnek aşağıda yazılmıştır:

Dizel otomobil piyasası, MSB=MSC ve Q* miktarındaki dizel otomobillerin P* fiyatından alınıp satıldığı sosyal olarak optimal bir dengeye sahiptir [nasıl]. Ancak, dizel arabalar “sağlık sorunlarına” neden olduğu için, sağlık hizmetine maliyet şeklinde, serbest piyasa fiyatına yansımayan dışsal maliyetleri vardır [neden]. Bu nedenle, serbest piyasa dengesi, MPB=MPC olduğu ve daha yüksek Q miktarındaki dizel otomobillerin [nasıl] daha yüksek bir P fiyatıyla alınıp satıldığıdır.

Burada, farklı dengelerin hem nasıl hem de neden ele alındığını görebilirsiniz.

 1. Argument Development (100 Kelime)

Diyagramı makalenin içeriğiyle bağdaştırmalısınız. Bu, hem makaleyi hem de çizdiğiniz diyagramları anladığınızı ve bunları uyumlu bir şekilde birbirleriyle bağdaştırabildiğinizi gösterir. Alternatif olarak, diyagramda gösterdiğiniz fiyat ve miktar üzerindeki etkiyle eşleşen makalede atıfta bulunulan istatistiklere vurgu yapabilirsiniz.

 1. Evaluation (250 Kelime)

Bu, International Baccalaureate internal assessment paper’ının en önemli bölümdür. Eğer temeli doğru yaptıysanız, en yüksek puan olan 7 puanı kolaylıkla alabileceksiniz. Burada amacınız, makalede ortaya konan bir sorunu çözmek için kullanılmış veya kullanılabilecek bir politikayı değerlendirmektir. Örneğin, bir merkez bankası, ekonomik büyümeyi teşvik etmek için faiz oranını düşürebilir veya bir hükümet, çiftçileri daha rekabetçi hale getirmek için mali destek verebilir. Burada SLAP yaklaşımını kullanmanızı öneririz:

 • Stakeholders (Paydaşlar)
 • Long-term vs. Short-term (Uzun Vade ve Kısa Vade)
 • Assumptions (Varsayımlar)
 • Pros and Cons (Avantaj ve Dezavantaj)

Stakeholders (Paydaşlar) : Tüketiciler, üreticiler, hükümet, vergi mükellefleri, toplum, çalışanlar veya yabancı ülkeler olarak örneklendirilebilir. Duruma her açıdan bakmalı ve politikanızın onlara fayda sağlayıp sağlamadığını kontrol etmelisiniz. Ayrıca toplumun önceliklerini de düşünmelisiniz; örneğin, zenginler için vergileri yükseltmek, yüksek gelirli olan bireylere zarar verirken, bu alınan vergiler daha düşük gelirli bireylere dağıtabilir.

Long-term vs. Short-term (Uzun Vade ve Kısa Vade): Tüm ekonomik trade-offlar (bir şeyi elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme) kısa ve uzun vadede farklı etkiler yaratmaktadır. Örneğin, maddi destek sağlayan firmalar kısa vadede ürünleri teşvik edebilir, ancak uzun vadede rekabeti ve inovasyonu engelleyebilmektedir. Toplum tarafından bunlardan hangisine öncelik verildiğini ve nedenini bir kez daha düşünmelisiniz. Hükümet önümüzdeki yıl bir seçimle karşı karşıya kalırsa, uzun vadeli refah yerine kısa vadeli kazanımlara öncelik verme eğilimindedir. Bunun tam tersi olarak ise oy verilmeden görevde olan depolitize bir merkez bankası tamamen uzun vadede ekonomik istikrar sağlama hedefine odaklanmıştır.

Assumptions (Varsayımlar): Diyagramlarınızı çizerken gerçekçi olmayan varsayımlarda bulunmuş olabilirsiniz. Varsayımları gerekçelendirin ve makalede açıklanan durumun diyagramınızın öngördüğüyle uyuşup uyuşmadığını kontrol edin.

Pros and Cons (Avantaj ve Dezavantaj): Bir değerlendirme, bir politikanın avantajlarını ve dezavantajlarını da tartmalıdır. Artı ve eksi yönlerini göstermelidir. Bu uzun vadeli ve kısa vadeli etkileri değerlendirebilir veya yaptığınız varsayımları anlamlandırmaktadır.

8. Conclusion (50 Kelime)

Analizinizin sonunda, IB IA paper’nızı bir sonuca ulaştırmalısınız. Belirli bir politika uygulandıysa neden işe yaradığını veya yaramadığını açıklayabilirsiniz. Politikanız belirli koşullar altında uygunsa, bunu sonuca ekleyebilirsiniz ve şuna/şunlara bağlıdır ifadesini kullanarak  sonuç bölümünü güçlendirebilirsiniz. Örneğin, teknolojiye yatırım iyi bir politika olabilir, ancak bu, çalışanları bu teknolojiyi kullanacak şekilde eğitmek için önceden verilecek eğitime bağlıdır. Gelişmekte olan ülkelerdeki işçilerin bu eğitime erişemeyecek olması bir gelişim economics IA paper’ında özellikle önemli olacaktır.

Yukarıdaki bilgilerin IB Economics IA paper’nızı yapılandırmanıza yardımcı olacağını umuyor ve  yazarken size iyi şanslar diliyoruz! Aklınıza takılan sorular olduğunda ekibimize ulaşabilir ve profesyonel danışmanlık konusunda yardım alabilirsiniz. Aşağıda örnek bir Ekonomi Internal Assessment kapak sayfası bulunmaktadır, inceleyebilir ve örnek olarak kullanabilirsiniz.

Internal Assessment Business Management IB Nasıl Yazılır?

Standart Düzey (SL) IB Business Management internal assessment, final notunuzun %25’i değerindedir. İlginç bir araştırma sorusu seçmeli ve ardından bu soruyu yanıtlamak için 3 ila 5 kaynak araştırmalısınız. Ayrıca, analiz yapmak için derslerde kullanılan 3 veya 4 teori belirlemelisiniz gerekmektedir. IB Business IA, maksimum 1500 kelime olabilir. Tek bir işletmeye ve ardından o işletmenin belirli bir yönüne odaklanmalısınız. Genel değil özel konu seçilmelidir. Genel konular hakkında IB Business IA yazılmamaktadır. Örneğin, denizcilik endüstrisi gibi geniş kapsamlı bir konu hakkında bir IB Business IA yazamazsınız, ancak Amazon’un e-Ticaret ve yazılım pazarında nasıl rekabet etmeye başladığını ve bu rekabetin şirketi nasıl etkilediğini yazabilirsiniz.

 1. Title

Dahil etmeniz gerekenler şunlardır:

 • Araştırma Sorusu
 • Hedef Kitle
 • IB Numarası (“abc123” biçiminde bir kod)
 • Oturum (ör. Mayıs 2022)
 • IA Kelime Sayısı

Ayrıca, öğrencinin adı, okulu, aday numarası ve öğrenci numarasının artık kapak sayfasında olmaması gerektiğine dikkat etmelisiniz. Sadece öğrenciye ait IB numarası kod şeklinde yazılmalıdır.

 1. Contents

Dahil etmeniz gerekenler şunlardır (ilgili sayfa numaralarıyla):

 • Acknowledgments
 • Introduction
 • Methods
 • Discussion and Analysis
 • Conclusion
 • References
 • Appendices
 1. Acknowledgments

IB Business IA paper’ınızda size yardımcı olan herhangi birine, örneğin bir kütüphaneci veya eğitmen, teşekkür ettiğiniz bir Teşekkür bölümünüz olmasına izin verilir. Business IA’larında gelenekseldir fakat zorunlu değildir. Ayrıca, kelime sayısına dahil değildir.

 1. Introduction (yaklaşık 150 kelime)
 • Şirketin adını belirtin ve şirketin ne yaptığını net bir şekilde açıklayın.
 • Araştırma sorunuzu belirtin ve kısaca açıklayın.
 • Bu konunun (araştırma sorunuzun) şirketin anlaması için neden önemli olduğunu açıklayın.
 1. Methods (yaklaşık 200 kelime)

 Bu, kaynaklarınızı dikkatli bir şekilde seçtiğinize ve analizinize yardımcı olan bir dizi bakış açısı/perspektif sunduğunuz böylece okuyucuyu ikna etmeye başladığınız bölümdür.

Konuyu keşfetmek için kullanacağınız dersin bölümlerini (başlıklar, terimler, teknikler, teoriler) kullanarak sorunu incelemeli ve bu başlıkları ve terimleri neden seçtiğinizden bahsetmelisiniz. Doğru araçları kullanmak IB Business IA paper’ınızda iyi bir not alabilmek için çok önemlidir. Bu araçlar şunlardır:

 • SWOT Analysis,
 • STEEPLE Analysis,
 • Ansoff’s Matrix,
 • Motivation Theory,
 • Break-even Analysis,
 • Cash Flow Forecast,
 • Ratio Analysis and Final Accounts,
 • Investment Appraisal,
 • Marketing Mix,
 • Product Life Cycle,
 • Product Positioning Maps,
 • BCG Matrix.

Kullandığınız bazı bilgi kaynaklarını ve bunları neden seçtiğinizi ve bunların size hangi verileri sağladıklarını açıklayın. Verilerinizin ne kadar geçerli ve güvenilir olduğunu belirtin. Aslında burada bazı potansiyel zayıf noktaları fark ettiğinizi göstermeniz önemlidir. Örneğin, araştırmanızda bir önyargıya veya limitleri olan bir ölçeğe nasıl bir ver veriyorsanız bunu gösterebilirsiniz.

 1. Analysis and Discussion (yaklaşık 900 kelime)

Bu, analizinizi yapacağınız bölümdür. Analiz için 3 veya 4 teknik ya da teori kullanın. 3 tane kullanıyorsanız, her seçtiğiniz için yaklaşık 300 kelime yazmalısınız.

Teori veya teknik ile ilgili analizinizden hangi anlayışların ve temaların ortaya çıktığını keşfettiğinizden emin olun. Ve ilerlerken sentez yapmaya çalışın.

Detaylı bir şekilde bu teorileri ve teknikleri tartışmalısınız. Yazarken, kaynaklarınızın güvenilirliği hakkında yorum yapmalısınız. Bunlar sayesinde iyi bir puan alacaksınız.

Analizinizin daha iyi olmasını sağlayacak birkaç ipucu:

 • Tüm kaynakların bir kopyasını Ek’e koymuş olsanız bile, standart MLA biçimlendirmesini kullanarak tüm kaynaklarınızdan alıntı yapmalısınız.
 • Kullanılan teorinin araştırma sorunuza nasıl cevap vereceğini açıkça belirtmelisiniz.
 • Sonuçlarınızın araştırma sorusuyla bağlantılı olduğundan emin olmalısınız.
 • En az bir finansal teori eklemeye çalışmalısınız. Genel olarak nitel araçların (SWOT ve PEST gibi) nicel araçlardan (oran analizi gibi) önce yazılması gerekmektedir. Bunun nedeni, nitel araçların sahneyi oluşturması ve finansallar için bir bağlam oluşturmasıdır. Bu sıraya özen göstermelisiniz.
 • Mümkün olduğunca dersten anahtar kelimeleri analizde kullanmaya çalışmalısınız. Kullanabileceğiniz bazı kelimeler aşağıda verilmiştir, inceleyebilirsiniz.
ib-business-internal-assessment

IB Business Internal Assessment

 1. Conclusion (Yaklaşık 250 kelime)

 Sonuç, bulgularınızın özetidir ve araştırma sorusunu cevaplandırmalıdır. Analizinizin önceki bölümlerinde tartışılmamış bilgileri veya argümanları içermemeli, sadece daha önce kullanılan bilgilerin ve argümanların özetini içermelidir. Sonuçların analiziniz tarafından iyi bir şekilde desteklendiğinden emin olmalısınız. Sorunuza net bir cevap eklediğinizden emin olarak, bazı değerlendirmeler ve görüşler eklemeye çalışmalısınız. Örneğin, elde ettiğiniz görüşlerin artılarını ve eksilerini, kısa vadeli ve uzun vadeli etkilerini veya olası paydaş çatışmalarını düşünmelisiniz. Araştırmanıza ait en az bir veya iki tane sınırlamadan bahsetmelisiniz. Çalışma için çok değerli olan, ancak erişemediğiniz diğer bilgileri belirtebilirsiniz. Çalışmanızdaki olası yanlışlıklar ve bunların nedenlerini tartışabilirsiniz.

 1. Bibliography & References

Tüm kaynaklarınızı MLA biçiminde listelemelisiniz. Kelime sınırı yoktur. Altbaşlıklar halinde bir listeleme yapabilirsiniz, örneğin; ‘Destekleyici Dökümanlar’ ve ‘Diğerleri’ gibi.

 1. Appendices

Çalışmanız için 3 veya 5 kaynak belirlenmişti. Bu belirlemiş olduğunuz destekleyici belgelerinizin kopyalarını Ekler bölümüne ekleyin. Bunları “Destekleyici Belge 1”, “Destekleyici Belge 2” vb. etiketlerle net bir şekilde belirtin. Bu, yorum ve analiz yapılırken bunlara atıfta bulunulmasına yardımcı olacaktır, görünülürlüğü arttırarak ve çalışmanın takibini kolaylaştıracaktır. 

Yukarıdaki bilgilerin Business IA paper’nızı yapılandırmanıza yardımcı olacağını umuyor ve yazarken size iyi şanslar diliyoruz! Aklınıza takılan sorular olduğunda ekibimize ulaşabilir ve profesyonel danışmanlık konusunda yardım alabilirsiniz.

Standart Düzey (SL) IA ile Yüksek Düzey (HL) IA Farkı Nedir?

SL ve HL Business Management IA yazıları arasındaki farklar olduğu konusunda emin olalım. Bu, farkları bilmek sizden tam anlamıyla istenenleri doğru bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır.

HL Business Management Internal Assessment:

 • HL IA’da çoğu bilgi birincil kaynaklardan gelir.
 • HL öğrencileri istedikleri kadar kaynak kullanabilirler, sınırlama yoktur.

SL Business Management Internal Assessment:

 • SL IA’da Kelime sayısı daha azdır.
 • SL IA’da Araştırma Önerisi bölümüne ihtiyacınız yoktur.
 • SL IA için verilerinizin tümü seçtiğiniz yalnızca birkaç destekleyici belgeden gelmelidir.
 • SL IA bilgisi tamamen (veya neredeyse tamamı) ikincil kaynaklardan gelir.
 • SL öğrencileri sadece 3, 4 veya 5 ana kaynak kullanmakla sınırlıdır.

IB IA Kaynak Seçimi

Kaynak seçerken önemli olan 5 nokta şunlardır:

 1. Görüşlerin Çeşitliliği: Belgelerinizin seçtiğiniz konuyla alakalı farklı görüşleri içermesi önemlidir.
 2. Farklı Tür Kaynaklar: Farklı görüşlere ek olarak, farklı türdeki kaynaklardan da bilgi toplamalısınız. Bu, konuya farklı şekillerde bakmanıza ve farklı anlayışlardan yararlanmanıza yardımcı olacaktır. 2 tane birbirinden farklı makale, finansal veriler içeren bir yıllık rapor ve bir akademik makale kullanabilirsiniz. Öğrenciler bazen yalnızca işletme haber yazılarına (BBC ve CNN) güvenirler. Ancak akademik makalelere, yıllık raporlara, şirket web sitesine, mevcut pazar araştırmalarına veya benzeri belgelere bakmak ve bunları uygun bir şekilde kullanmak önemlidir.
 3. Etkileyicilik: Seçtiğiniz kaynaklar çalışmanızın kalitesini arttırır. Ticari dergiler ve ileri düzey akademik makaleler kullanmalısınız.
 4. Uygun Kaynaklar: Sorunuzu cevaplamak için öncelikle düşünmeli ve kaynak aramasını belirli bir program dahilinde yapmalısınız. Özellikle rakamları içeren en az bir kaynak bulmaya çalışmalısınız. Böylece finansal analiz yapmanız kolaylaşacaktır.
 5. Güncel Kaynaklar: Tüm destekleyici belgeleriniz, final sınavlarınızı yapmadan en fazla üç yıl önce yazılmış olmalıdır. Bu nedenle, Mayıs 2021’de final IB sınavlarınıza giriyorsanız, tüm kaynaklarınızın Haziran 2018’den sonra yazılması gerekmektedir.

Videolar ve Ses Dosyaları

Çoğu öğrenci, kaynaklarınız “saygın ve güvenilir” olduğu sürece bir video veya ses klibi kullanmanıza izin verildiğinin farkında değildir. Supreme şirketine ait bir Bloomberg YouTube haber videosu bir kaynak olarak kullanıma uygundur.  Ayrıca, şirketin kendisi tarafından hazırlanan bir video da bir kaynak olarak kullanılabilmektedir.

Bir video veya ses dosyası kullanıyorsanız, IA’nızda Ekler bölümüne dahil etmelisiniz. Bu şekilde, dosyaya erişmelerine gerek kalmadan (bir nedenden dolayı çalışmayabilir) dosyada gerçekte hangi bilgilerin olduğunu açıkça gösterebilirsiniz. Ayrıca, kaynağın kontrolü için lütfen dosyaya referans olarak bu videoların ve ses dosyalarının hangi kaynaktan alındığını ekleyin.

IB Internal Assessment Examples

Bu kısımda size IB Economics IA, IB Business IA, IB Psychology IA derslerinde örnek internal assessment parçaları vereceğiz.

IB Psychology IA: The Effects of a Distraction Task on Recency Effect

IB Economics IA SL: Subsidies